Wat is de beste levensverzekering in België?

We zijn vertrouwd :
We zijn vertrouwd : 4.6/5
BedrijfNettorendementEigenschappenBeoordelingenOfferte
Axa — Wikipédia
Pension Plan Fisc
⭐️ 5 / 5
0,7% tot 2,3%
 • Tak: 21, 23, gemengd
 • Inschrijfgeld: Van 0 tot 6%
 • Beheersvergoeding: 1% / jaar (max)
 • Aflossingskosten: 1%
Het beste aanbod voor werknemers om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen en te profiteren van fiscale voordelen.Een offerte aanvragen
AG Insurance — Wikipédia
AG Safe +
⭐️ 4,8 / 5
0,85% tot 1,5%
 • Tak: 21
 • Inschrijfgeld: 1%
 • Beheersvergoeding: 0,05% / jaar
 • Aflossingskosten: 1%
Het beste aanbod voor projecten op middellange termijn, met een gegarandeerde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling. Er is ook bescherming van het gespaarde kapitaal (exclusief belastingen en heffingen).Een offerte aanvragen
File:ING Group N.V. Logo.svg
ING Lifelong Income
⭐️ 4,7 / 5
1,7% tot 2,9%
 • Tak: 23
 • Inschrijfgeld: Van 0 tot 2%
 • Beheersvergoeding: 0,065% tot 1,10%
 • Aflossingskosten: 4,8%
Ideaal voor een lange termijn project met berekende risico's, een gegarandeerd lijfrenteproduct voor het leven in combinatie met de potentie van een beleggingsfonds.Een offerte aanvragen

NN Strategy Fiscal
⭐️ 4,4 / 5
1,9% tot 3,1%
 • Tak: 23
 • Inschrijfgeld: Van 0,5% tot 4%
 • Beheersvergoeding: 1% / jaar
 • Aflossingskosten: 4,8%
Een investering waarmee u een hoger rendement kunt verwachten dan bij de concurrenten. Naast uw wettelijk pensioen kunt u sparen.Een offerte aanvragen
Fichier:Belfius.svg — Wikipédia
Belfius Invest Capital
⭐️ 4,2 / 5
0,9% tot 1,3%
 • Tak: 21
 • Inschrijfgeld: Van 0 tot 2,5%
 • Beheersvergoeding: 0,01% / maand
 • Aflossingskosten: 5%
Een zeer interessant aanbod voor lange termijn projecten met een gegarandeerd rendement. De minimumtermijn is 8 jaarEen offerte aanvragen
Ethias — Wikipédia
Boost Invest
⭐️ 3,7 / 5
1,5% tot 3,5%
 • Tak: 23
 • Inschrijfgeld: 1%
 • Beheersvergoeding: 0,002% / dag
 • Aflossingskosten: 1,3%
Een aanbod voor een goed geïnformeerd publiek, dat risico's kan nemen bij zijn beleggingen, met een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn.Een offerte aanvragen

Top levensverzekering

 1. AXA levensverzekering
 2. Belfius levensverzekering
 3. ING levensverzekering
 4. NN levensverzekering
 5. Ethias levensverzekering
 6. AG levensverzekering

AXA levensverzekering

Als tweede grootste verzekeringsmaatschappij in België biedt AXA natuurlijk zeer interessante levensverzekeringen met de gegarandeerde behoud van kapitaal om uw pensioen beter voor te bereiden.

Wat uw beroepsstatuut ook is, bij AXA heeft u de keuze uit drie soorten levensverzekeringscontracten, waaronder pensioensparen, langtermijn sparen en gratis aanvullend pensioen voor werknemers.

U kunt uw AXA-levensverzekering rechtstreeks online beheren vanuit uw klantenruimte, waarbij u natuurlijk begeleid kunt worden door een adviseur. Maar het is ook mogelijk om naar een filiaal van deze verzekeraar te gaan om een fysieke adviseur te ontmoeten.

 • Mogelijkheid tot sparen voor pensioen
 • Gegarandeerd rendement of niet, afhankelijk van de gekozen tak
 • Aanvullende verzekeringen voor ongevallen of overlijden
 • Hoge in- en uitstapbelastingen op het langetermijncontract

Belfius levensverzekering

Belfius biedt ook verschillende levensverzekeringsformules aan voor werknemers en ambtenaren en voor zelfstandigen met in het bijzonder pensioensparen en langtermijn sparen.

Bij een levensverzekeringscontract van tak 21 zijn toetredings- en beheersvergoedingen te verwachten van 6% voor de toetredingsvergoeding en 0,01% per maand voor de beheersvergoeding over de opgebouwde reserve. Er zijn ook uitstapkosten van 5% in geval van afkoop vóór de vervaldatum.

 • Een gegarandeerd kapitaal
 • Een vast en zeker rendement
 • Mogelijkheid tot opname van een overlijdens- en invaliditeitsdekking
 • Hoge toegangsprijzen

ING levensverzekering

De Nederlandse financiële instelling ING is ook erg populair in België en biedt u de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende levensverzekeringen, afhankelijk van uw beroepsstatus en inkomen.

Of u nu zelfstandig, werknemer of ambtenaar bent, ING biedt u een polis op maat van uw situatie om uw pensioen zo goed mogelijk voor te bereiden.

Een voordeel van de levensverzekering van ING is het Life Star Plan in tak 21, dat een gegarandeerd kapitaal en een vaste rentevoet van 0,5% bij elke betaling biedt, met een optionele winstdeling tot het einde van het contract.

Er kunnen verschillende aanvullende verzekeringen worden toegevoegd, zoals een overlijdens- en invaliditeitsverzekering.

 • Een winstaandeel
 • Aanvullende garanties
 • Levensverzekering voor elk beroep
 • Vaste rente
 • Een toetredingsrecht van 3% op elke betaalde premie

NN levensverzekering

NN is een andere Nederlandse verzekeringsmaatschappij die verschillende levensverzekeringen aanbiedt met verschillende bedragen en uitkeringen die zijn aangepast aan de beroepsstatus van de verzekeringnemer.

U kunt een pensioenspaarverzekering en een langtermijn spaarverzekering afsluiten als aanvulling op uw ouderdomspensioen.

De meest interessante levensverzekering van NN is het NN Strategy Fiscal contract, een tak 23 levensverzekering die een aantrekkelijker rendement biedt dan de concurrentie met relatief concurrerende tarieven. Er zijn beheerskosten van 1% per jaar en variabele instapkosten van 0,5 tot 4%.

NN Insurance is bereikbaar per telefoon, e-mail en post.

 • Verschillende contracten afhankelijk van de beroepsstatus
 • Aantrekkelijk rendement in tak 23
 • Vanaf €40/maand
 • Aanvullende overlijdens-, invaliditeits- en ongevallendekking
 • Financiële compensatie in geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar

Ethias levensverzekering

Naast tal van verzekeringscontracten voor het dagelijks leven, biedt de Ethias-groep ook verschillende levensverzekeringen die kunnen worden afgesloten in functie van uw beroepsstatuut. U zou dus een levensverzekering kunnen afsluiten, of u nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent.

Ethias pensioensparen en langtermijn sparen zijn twee levensverzekeringsformules die toegankelijk zijn, ongeacht uw statuut.

Zelfstandigen kunnen ook een PLCI, CPTI of EIP afsluiten.

Het is mogelijk om via de website van Ethias Assurance telefonisch een levensverzekering af te sluiten of contact op te nemen met een adviseur van Ethias Assurance of een bezoek te brengen aan een van de filialen van deze verzekeraar.

 • Talrijke aanvullende verzekeringen en garanties
 • Een verzekeringsspecialist
 • Aan de beroepsstatus aangepaste contracten
 • Formules voor zelfstandigen
 • Geen openstaande saldoverzekering

AG levensverzekering

De AG groep is vandaag een van de grootste en meest populaire verzekeringsgroepen in België. Het biedt verschillende levensverzekeringsformules aan, waaronder een tak 21 levensverzekeringen met vastrentende activa zoals staatsobligaties.

Bovendien is dit een solide onderneming, aangezien 20% van de aandelen van AG in handen is van BNP Paribas. Deze elementen maken dit bedrijf bijzonder betrouwbaar op de markt, in tegenstelling tot sommige van zijn concurrenten.

Naast een gegarandeerde rente van 0,5% bij zijn tak 21-verzekering, biedt AG een winstdeelname waarmee u dit rendement kunt verhogen.

Uiteraard biedt AG u verschillende levensverzekeringspakketten aan, afhankelijk van uw beroepsstatus en situatie.

 • Een betrouwbare en erkende verzekeraar
 • Winstdeling
 • Veilige investeringen
 • Verschillende formules afhankelijk van uw status
 • Rentevoeten die elk jaar veranderen

Wat is een levensverzekering?

Het doel van een levensverzekering is per definitie de uitkering van een kapitaal of een lijfrente te garanderen wanneer zich een gebeurtenis voordoet die de verzekerde betreft, hetzij zijn overlijden, hetzij zijn voortbestaan.

Een levensverzekering is dus een verzekeringscontract waarmee een geldbedrag kan worden uitgekeerd op een vooraf vastgestelde datum (het bereiken van de 65-jarige leeftijd), bij overlijden of beide.

Een levensverzekering kan ook een overlijdensverzekering betekenen, maar in de strikte zin van het woord is deze bedoeld om de verzekeringnemer op lange termijn een kapitaal of een lijfrente te verschaffen.

Goed om weten

De twee belangrijkste beleggingsvormen die in België bij levensverzekeringen mogelijk zijn, zijn tak 21 en tak 23.

Wat is een tak 21 levensverzekering?

De levensverzekering van tak 21 is eigenlijk een spaarproduct dat een gegarandeerd rendement biedt en niet gekoppeld is aan een beleggingsfonds.

Voor elke betaling geldt dus een gegarandeerde rentevoet die vooraf bekend is. Het kapitaal is ook gegarandeerd en de begunstigde of inschrijver is er zeker van het volledige gestorte bedrag te ontvangen, na aftrek van kosten en belastingen.

Goed om weten

Een tak 21 levensverzekering wordt meestal afgesloten om op middellange of lange termijn spaargeld op te bouwen of om een pensioen aan te vullen.

Wat is een tak 23 levensverzekering?

Tak 23-levensverzekeringen zijn beleggingspolissen omdat zij gekoppeld zijn aan een beleggingsfonds.

De betaalde premies worden door de verzekeraar, na aftrek van belastingen en kosten, belegd in dit fonds, dat zelf in beleggingsfondsen belegt.

De beleggingsfondsen die hiervan profiteren bestaan uit aandelen, obligaties of onroerend goed.

Hier is het rendement variabel en afhankelijk van de prestaties van de fondsen waarin het kapitaal wordt belegd.

Er zijn contracten met een vaste looptijd en contracten zonder looptijd. Met de eerste kunt u profiteren van het kapitaal op uw 65e verjaardag of na een periode van 8 jaar en 1 dag na betaling van de premie. Bij een polis zonder vervaldatum betaalt de verzekeraar het kapitaal uit aan de begunstigden die bij het overlijden van de verzekeringnemer zijn ingeschreven.

Wat is de prijs van een levensverzekering in België?

De prijs van een levensverzekering in België komt voornamelijk overeen met de rechten of instapkosten. Deze kunnen per verzekeraar verschillen. Hier volgt een vergelijking van de belangrijkste levensverzekeringen in België:

BedrijfContractTakToetredingskostenBeheerskostenTerugkoopcompensatie
Levensverzekering AGAG Safe +Tak 211,00%Max 0,5%1%
Levensverzekering AXAPension Plan FiscTak 21Tak 23Gemengd6%1 € /maand voor het sparenVan 0,85% tot 1% voor de investering5% voor het sparen1% voor de investering
Levensverzekering BelfiusBelfius Invest CapitalTak 212,50%0,01%/ maand5%
Levensverzekering INGING Lifelong IncomeTak 232%0,65 tot 1,10%4,80%
Levensverzekering Delta LloydNN Strategy FiscalTak 230,5 tot 4%1% per jaar4,80%
Levensverzekering EthiasBoost InvestTak 231%0,0015 à 0,003% per dag1,3%
Prijs van een levensverzekering in België

Wat is het rendement van een levensverzekering?

Het rendement van een levensverzekering hangt af van het rendement van de gedane investeringen. Het komt overeen met het verschil tussen de gemaakte winst en de betaalde kosten en vertegenwoordigt de kosten-batenverhouding van de investeringsoperatie.

Om het rendement van een levensverzekering te bepalen moet rekening worden gehouden met verschillende elementen, waaronder:

 • Het risiconiveau van de investering en de duur ervan
 • Het geïnvesteerde bedrag
 • De kosten van garanties
 • De investeringskosten
 • Belastingen op levensverzekeringen

Gemiddeld rendement op tak 21

Met een levensverzekering van tak 21 kunt u een gegarandeerd minimumrendement ontvangen dat verschilt van contract tot contract en kunt u uw kapitaal volledig ontvangen. Het is dus een product met een beperkt risico.

Goed om weten

In 2020 varieerde het gemiddelde rendement voor tak 21 van 0,5% tot 1% voor de beste beheerders. De winstdelingsregeling kan dit rendement verhogen en zelfs verdubbelen.

Gemiddeld rendement voor tak 23

Bij het Tak 23-contract hangt het rendement uitsluitend af van de door de verzekeraar gekozen beleggingsfondsen. Deze is vaak hoger dan die van tak 21, maar het risico is ook groter omdat deze contracten geen gegarandeerde rente bieden.

Is een levensverzekering fiscaal aftrekbaar?

Individuele levensverzekeringspremies zijn fiscaal aftrekbaar als onderdeel van pensioensparen. Hier zijn de maximale aftrekbare premiebedragen voor het belastingjaar 2022:

 • 990 euro voor een belastingvoordeel van 30%.
 • 1.270€ voor een belastingvoordeel van 25%.

Let op

Deze belastingvoordelen zijn alleen beschikbaar voor contracten ouder dan 10 jaar en tot de begunstigde de leeftijd van 64 jaar bereikt.

Hoe werkt de afkoop van een levensverzekering?

De afkoop van een levensverzekering in België is mogelijk vóór de vervaldag van de polis.

 1. De verzekeraar betaalt het bedrag van de besparing of reserve rechtstreeks aan de verzekeringnemer.
 2. De verzekeraar rekent kosten aan voor deze afkoop, die variëren van contract tot contract.
 3. Afkoop heeft gevolgen in termen van belastingvoordelen

De afkoop van levensverzekeringen kan geheel of gedeeltelijk zijn.

Welke beheer methode voor levensverzekeringen moet ik kiezen?

Passief beheer: de beheerder stelt zich tevreden met het volgen van een referentie-index. Het rendement zal dus dicht bij dat van de index liggen. Passief beheer is dus het minst riskant, maar ook het minst rendabel.

Individueel actief beheer: de portefeuille wordt beheerd door één beheerder met als doel beter te presteren dan de benchmark. Anderzijds is het risico in verband met volatiliteit groter.

Multi-beheer: met deze strategie wordt beoogd de portefeuille van het beleggingsfonds te diversifiëren door het beheer ervan aan verschillende beheerders toe te vertrouwen. Dit vermindert het risico en verhoogt het potentiële rendement.

Hoe werkt de opvolging van een levensverzekering?

Wanneer een polishouder overlijdt, ontvangen de erfgenamen of begunstigden van de polis de theoretische afkoopwaarde. Het hier uitgekeerde bedrag komt overeen met de gekapitaliseerde betalingen tegen de gegarandeerde rentevoet minus de kosten.

Als de verzekeringnemer overlijdt voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de betalingen voor belastingdoeleinden zijn aangegeven, houdt de verzekeraar een voorheffing van 8% in en wordt over het restant successierechten betaald.

Wat is het verschil met een levensverzekering in Frankrijk?

Verschillen in werking

Franse en Belgische levensverzekeringscontracten lijken sterk op elkaar. Zo zijn in Frankrijk de volgende kenmerken te vinden:

 • Drie soorten contracten: leven, dood en gemengd.
 • Kapitaal of lijfrente: De verzekerde kan op een vaste datum een kapitaal of een lijfrente ontvangen of het kapitaal bij overlijden aan een begunstigde laten uitkeren.
 • Gegarandeerde rente of variabele rente: de Franse levensverzekering biedt eurofondsen aan, die overeenkomen met tak 21 met een gegarandeerde rente, of unit-linked fondsen, die overeenkomen met tak 23 zonder garantie en waarvan het rendement afhangt van de markten.

Belastingverschillen

Het is op fiscaal vlak dat we de meeste verschillen vinden tussen de Belgische en Franse contracten.

In Frankrijk is de meerwaarde van een levensverzekering niet belastbaar zolang er geen gedeeltelijke of volledige afkoop plaatsvindt. Het bedrag van de belasting die op de afgekochte bedragen wordt geheven, varieert vervolgens naar gelang van de leeftijd van het contract en de gekozen belastingmethode (Inkomstenbelasting of forfaitaire bevrijdende voorheffing).

In België en sinds 2017 voor individuele levensverzekeringen worden de premies belast tegen 2% met een belastingaftrek van 30% van de betaalde premie.

In Frankrijk en in geval van uitkering van het kapitaal aan de begunstigden na het overlijden van de verzekeringnemer, varieert de belastingheffing naar de leeftijd van de verzekerde op het moment van premiebetaling. Premies die worden betaald voordat de verzekeringnemer 70 jaar oud is, leiden tot een levensverzekeringsbelasting van 20% tot 31,25%, afhankelijk van het bedrag van het kapitaal.

In België is het bedrag dat aan de begunstigden van een levensverzekering wordt uitgekeerd, onderworpen aan successierechten. De te betalen belasting kan oplopen tot gelijk 30% (wanneer de begunstigde het kind van de verzekeringnemer is).

Goed om weten

Als Belgische inwoner kunt u kiezen voor een Franse levensverzekering of een Luxemburgse levensverzekering door in Luxemburg een contract te ondertekenen. In beide gevallen geldt het belastingstelsel van het land waar u het contract ondertekent.

Levensverzekering, begrafenisverzekering en overlijdensverzekering: wat zijn de verschillen?

Een levensverzekering mag niet worden verward met een overlijdens- of begrafenisverzekering.

 • Een overlijdensverzekering is in feite een eenvoudige verzekering. Het werkt door de betaling van een initiële premie die het kapitaal bepaalt dat aan de begunstigde zal worden uitbetaald. Het is dus niet mogelijk om, in tegenstelling tot een levensverzekering, vóór het overlijden van het kapitaal te profiteren of een lijfrente te ontvangen.
 • Het doel van de begrafenisverzekering is een familielid in staat te stellen de kosten van de begrafenis te betalen. Dit contract heeft dus dezelfde juridische waarde als een testament, omdat het betrekking heeft op de eerbiediging van de wensen van de overledene met betrekking tot zijn of haar uitvaart.

Wat is een kapitaalverzekering?

Als u aarzelt om een levensverzekering of een overlijdensverzekering te kiezen, is er een eenvoudige manier om te beslissen: een kapitaalverzekering.

Laten we niet vergeten dat er twee belangrijke soorten levensverzekeringen zijn, afhankelijk van de gebeurtenis.

 • Levensverzekering "pensioensparen": het gaat om het uitzicht van de verzekerde op een bepaalde datum waarop het kapitaal wordt uitgekeerd.
 • Levensverzekering bij "overlijden": dit staat bekend als een "overlijdensuitkering" en het kapitaal wordt uitgekeerd aan een naast familielid, de "begunstigde". Het is dus een overlijdensverzekering, hoewel het een "levensverzekering" wordt genoemd.

Een gecombineerde levensverzekering combineert deze twee mogelijkheden en maakt het mogelijk het kapitaal op een bepaalde leeftijd uit te keren en tegelijkertijd een bedrag uit te keren aan de begunstigde in geval van overlijden.

Levensverzekering of pensioensparen: hoe kiezen?

Levensverzekering en pensioensparen hebben veel overeenkomsten, maar ook verschillen die uw keuze als verzekeringnemer zullen beïnvloeden.

Een levensverzekering is geschikt voor mensen die zich willen beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden, maar het is ook een contract waarmee u kapitaal kunt doorgeven aan een familielid of een beleggingsinstrument.

 • Afhankelijk van het type contract (tak 21 of tak 23) kunnen levensverzekeringen dus worden gebruikt om veilige of riskantere maar potentieel rendabelere beleggingen te doen.
 • Het kan ook een eenvoudige manier zijn om te sparen voor de toekomst, hetzij om kapitaal door te geven aan uw kinderen of kleinkinderen, hetzij om uw pensioen aan te vullen met langtermijn sparen.

Pensioensparen is, zoals de naam al aangeeft, een product dat vooral bedoeld is om de verzekeringnemer op het moment van pensionering een aanvullend inkomen te verschaffen. Het is een tak 21 levensverzekering met een kapitaalgarantie en een gegarandeerde rentevoet.

 • Aan de betalingszijde is de verzekeringsnemer vrij om het bedrag van de besparingen en het tempo van de betalingen te kiezen, en het contract kan gedurende de gehele looptijd ervan worden gewijzigd.
 • Pensioensparen is ook uit fiscaal oogpunt aantrekkelijk, omdat het een belastingvoordeel biedt van 30% op de in het voorgaande jaar verrichte betalingen en tot 940 euro per jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar of op de tiende jaardag van het contract als het werd afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar, wordt een voorheffing van 8% geheven. Daarna verrichte betalingen worden echter niet meer belast.

Hoe werkt een levensverzekering met een hypotheek?

Een levensverzekering kan ook worden afgesloten bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Het doel hiervan is het overlijden van de lener te dekken, evenals andere aanvullende dekking en komt overeen met een levensverzekering voor het uitstaande saldo.

De kredietinstellingen hebben het afsluiten van een levensverzekering verplicht en contractueel gesteld om de terugbetaling van dit soort vastgoedkredieten te verzekeren.

Als u een hypothecaire lening wilt afsluiten, bent u dus verplicht dit type polis af te sluiten. U bent echter vrij om de verzekeraar te kiezen die bij u past en de bank of kredietmaatschappij kan u niet dwingen een verzekering bij een bepaalde verzekeraar af te sluiten.

Hoelang duurt het om een levensverzekering vrij te spelen?

Zoals hierboven vermeld, is het mogelijk het kapitaal van uw levensverzekering geheel of gedeeltelijk vrij te maken vóór de vervaldag. Daarvoor moet u een verzoek indienen bij uw bank of verzekeraar. Dit verzoek om betaling gebeurt steeds vaker online.

 • Als u een gedeeltelijke vereffening wenst, moet u bepalen hoeveel aandelen u wenst te verkopen en blijft de pensioenspaarrekening behouden.
 • De betalingstermijn is momenteel één bankwerkdag na inschrijving van de vereffening. Het liquidatiebedrag kan alleen worden gestort op een rekening van de houder van de levensverzekering.
 • Wanneer de eindbelasting is betaald, is de afrekening gratis, maar kan de verzekeraar een vergoeding eisen.

Hoe weet ik of ik begunstigde ben van een levensverzekering?

Wanneer de eigenaar van een levensverzekeringspolis overlijdt, is de verzekeraar verantwoordelijk voor het contacteren van de begunstigden van het in de polis vermelde kapitaal. Als u denkt dat u de begunstigde bent van de levensverzekeringspolis van een overleden dierbare en u bent niet gecontacteerd door de maatschappij, zijn er enkele remedies.

Goed om weten

U kunt het register van slapende activa raadplegen dat door de Deposito- en Consignatiekas wordt beheerd. Dit is een register met informatie over individuele levensverzekeringspolissen die niet binnen een bepaalde periode aan de begunstigde zijn uitbetaald.

Ons advies voor het kiezen van een levensverzekering

Bij de keuze van een levensverzekering moet rekening worden gehouden met verschillende criteria:

 • Bepaal uw doelstelling: wilt u sparen om uw pensioen aan te vullen of om een kapitaal op te bouwen dat zal worden doorgegeven aan een begunstigde in uw familie?
 • Ken uw risicoaversie: als u de voorkeur geeft aan veilige beleggingen, kies dan voor tak 21 en als u een hoger rendement nastreeft en bereid bent meer risico's te nemen, kunt u kiezen voor een contract van tak 23.
 • Controleer de voorwaarden van het contract: levensverzekeringscontracten verschillen per maatschappij en u moet de clausules van het contract controleren.
 • Vergelijk de rentevoeten: een van de belangrijkste criteria om te vergelijken is de rentevoet met de gegarandeerde rentevoet en de historische rentevoet van de laatste jaren.
 • Zorg ervoor dat de verzekeraar betrouwbaar is: als de verzekeringsmaatschappij waarbij u uw polis heeft afgesloten failliet gaat, kunt u uw kapitaal verliezen. Zorg er dus voor dat het bedrijf dat u kiest solide is en op lange termijn nog op de markt zal zijn.
 • Controleer de beheer methode: afhankelijk van uw doelstellingen in termen van rendement, informeer naar de door uw verzekeraar gekozen beheer methode om het potentiële rendement en het risiconiveau van uw belegging te beoordelen.

Aarzel niet om onze simulator voor levensverzekeringen of hypothecaire levensverzekeringen te gebruiken om de verschillende aanbiedingen op de markt te vergelijken alvorens uw keuze te maken.

Al onze gidsen over levensverzekeringen in België

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.