Wat zijn de beste tarieven voor autoleningen in België?

Alexandre D. Alexandre D. bijgewerkt op 10 maart 2023

Elk jaar kiezen veel Belgen voor een autolening om een auto te kopen. Deze autolening kan in vele vormen en via vele wegen worden afgesloten. Hoe kiest u de meest geschikte lening voor uw situatie? Waar vindt u de beste tarieven voor een autolening in België?

Wat is een autolening?

Een autolening, is een lening voor de aankoop van een auto.

Een consument die het zich niet kan veroorloven een auto uit eigen middelen te kopen, kan bij een bank of andere kredietorganisatie aankloppen om de aankoop te financieren. Deze lening moet dan, net als elke andere lening, door de lener worden terugbetaald.

De terugbetaling bestaat uit het door de kredietgever betaalde aanvangskapitaal en de in de leenovereenkomst vastgestelde rente. De berekening van de totale kosten van uw autolening is dus een belangrijke stap.

Goed om weten

Een autolening verschilt soms van een gewone lening doordat het voertuig als onderpand dient. Als het voertuig door de kredietnemer wordt verkocht, moet de lening volledig worden terugbetaald, zelfs als het einde van de lening nog niet is bereikt.

Hoewel dit niet altijd het geval is, is het een belangrijke factor om te overwegen bij het vergelijken van uw autoleningen.

Wat is de gemiddelde rentevoet voor een lening voor een tweedehands auto?

Bij het afsluiten van een autolening is de leeftijd van de auto een belangrijke factor. Een lening voor een tweedehands auto van meer dan 3 jaar oud is waarschijnlijk duurder voor de consument. Tweedehands auto's worden als minder betrouwbaar beschouwd en hebben vooral minder last van de harde concurrentie van dealers, wat leidt tot hogere tarieven - en dus hogere maandelijkse betalingen. Sommige kredietverstrekkers profiteren daarom van de situatie en verhogen de leentarieven voor een tweedehands auto tot meer dan 4 of 5%.

Goed om weten

De meeste schuldeisers maken geen onderscheid tussen een nieuwe auto en een tweedehandse auto die minder dan twee of zelfs drie jaar oud is. Als deze ouder is dan stijgen de kosten.

De volgende tabel is gebaseerd op een simulatie van een lening van 15 000 € met een looptijd van 48 maanden.

KredietinstellingRentevoet voor een auto > 3 jaar oud (%)
Belfius3,95
ING3,95
Beobank10
BNP paribas / Fortis / HelloBank3,90
Axa3,55
Cofidis5,90
CBC3,40
CPH3,29
KBC3,40
Bpost4,99
Crelan3,22
Argenta3,95
Santander7,85
Cetelem4,19
Record Bank3,69
Gemiddelde rentevoet voor een lening voor een tweedehands auto

Wat is de gemiddelde rentevoet voor een lening voor een nieuwe auto?

De financiering van de aankoop van een nieuwe auto is vaak goedkoper dan de financiering van een oude auto. Deze lage tarieven zijn deels te danken aan het feit dat nieuwe auto's als betrouwbaarder worden beschouwd, maar ook aan de aanwezigheid op de markt van dealers die soms 0% leningen op nieuwe auto's aanbieden, waardoor banken gedwongen worden om veel concurrerender te zijn.

De volgende tabel is gebaseerd op een simulatie van een lening van 15 000 € met een looptijd van 48 maanden.

KredietinstellingRentevoet voor een nieuwe auto of < 3 jaar oud (%)
Belfius1,60
ING3,95
Beobank1,49
BNP paribas / Fortis / HelloBank0,90
Axa1,39
Cofidis5,90
CBC0,89
CPH1,09
KBC0,89
Bpost1,99
Crelan0,97
Argenta0,99
Santander7,85
Cetelem1,99
Record Bank1,47
Gemiddelde rentevoet voor een lening voor een nieuwe auto

Hoe kunt u een autolening afsluiten?

Veel instanties kunnen autoleningen verstrekken. Banken en diverse kredietinstellingen natuurlijk, maar ook bepaalde dealers, die de koper in staat stellen rechtstreeks bij de verkoper een lening af te sluiten, zodat de tussenkomst van een tussenpersoon wordt vermeden.

Zodra u hebt besloten wie u krediet gaat verlenen, is het belangrijk om de verschillende documenten te verzamelen die nodig zijn om de lening zelf af te sluiten. De meeste van deze documenten zijn hetzelfde voor alle leningen:

  • identiteitsbewijs en bewijs van adres
  • overzicht van eventuele andere leningen die de kredietnemer reeds heeft afgesloten
  • bewijs van inkomen

Deze documenten zijn nodig voor een kredietcontrole en vergroten dus uw kansen op het verkrijgen van de lening, tegen aantrekkelijke tarieven.

Daarnaast, moet u ook specifieke documenten voor de aanvraag van een autolening overleggen.

Een offerte, bestelbon of factuur van het voertuig in kwestie is nodig om de aard van de auto, de prijs en de leeftijd ervan te verifiëren. Deze informatie wordt gebruikt om het bedrag van de lening te bepalen.

Er zijn ook andere voorwaarden voor het afsluiten van een autolening in België, waarvan de meeste gebaseerd zijn op het vertrouwen dat potentiële schuldeisers in u zullen stellen. Zij zullen u eerder vertrouwen als u uw leningen altijd op tijd betaalt en als u bijvoorbeeld een stabiele gezins- en beroepssituatie heeft.

Hoe krijgt u de beste tarieven voor uw autolening?

Tegenwoordig, is het zelden mogelijk om over de rente op een lening te onderhandelen. Banken bieden al de laagst mogelijke tarieven om klanten aan te trekken, in een context waarin er veel schuldeisers en een hevige concurrentie zijn.

Als een onderhandeling mogelijk is, zijn er verschillende criteria om een gunstig tarief te verkrijgen - of het nu om een nieuwe of tweedehands auto gaat.

U moet op de hoogte zijn van het begrip scoring, een methode die door kredietinstellingen wordt gebruikt om het risico te beoordelen dat wordt genomen om u krediet te verlenen.

Deze score is gebaseerd op verschillende elementen, waaronder:

  • uw beroepsactiviteit en type arbeidsovereenkomst
  • uw maandelijks inkomen
  • uw gezinssituatie en gezondheidstoestand

Goed om weten

Het vermijden van zoveel mogelijk achterstallige betalingen in de drie maanden vóór de opening van uw contract, regelmatig sparen en zo weinig mogelijk andere leningen hebben, zijn manieren om deze score te optimaliseren. De berekening van de autolening zal voor u des te voordeliger zijn.

Een lening krijgen voor een nieuwe auto is altijd een voordeel als het gaat om het verkrijgen van de beste tarieven in België.

Over hoeveel maanden kan ik mijn autolening terugbetalen?

De terugbetalingstermijn van uw lening hangt voornamelijk af van twee factoren.

De maximale looptijd van uw contract wordt om juridische redenen bepaald door het bedrag van het contract. Hoe hoger het oorspronkelijke kredietbedrag, hoe langer het contract kan duren.

Goed om weten

Zo, zijn leningen van minder dan 2.500 € beperkt tot 24 maanden, die van minder dan 10.000 € tot 48 maanden, enzovoort. Grotere leningen kunnen vaak in 84 of zelfs 120 maanden worden terugbetaald.

De tweede factor is simpelweg persoonlijke voorkeur, en het kiezen van een termijn die past bij uw behoeften. Met contracten met een langere looptijd kunt u lagere maandelijkse betalingen doen. Kortere looptijden zijn maandelijks duurder, maar u hoeft minder rente terug te betalen en dus zijn de uiteindelijke kosten lager.

Daarom is het belangrijk om uw opties te simuleren en te vergelijken voordat u een lening afsluit om te zien welke het beste bij u past.

Wat is een ballonkrediet?

De ballonlening, die onder dezelfde voorwaarden wordt verstrekt als een autolening, is een bijzondere vorm van autolening die in sommige opzichten vergelijkbaar is met een leasing op lange termijn.

Deze lening verschilt van een conventionele lening door de lagere maandelijkse betalingen, die aan het begin en einde van het contract worden omlijst door grotere betalingen. De structuur is als volgt:

Bij de aankoop van het voertuig moet de koper een relatief hoge eerste aanbetaling doen. Afhankelijk van het contract kan dit variëren van 5 tot 20% van de prijs van de auto. Tijdens de looptijd van de lening, die varieert volgens het contract, betaalt de koper veel lagere maandelijkse betalingen dan bij een conventionele lening. Hier wordt vooral de rente terugbetaald.

De laatste maandelijkse betaling van het contract - die "ballon" wordt genoemd - is de hoogste. Dit bedrag, vastgesteld bij de ondertekening van het contract, stelt de koper in staat de definitieve aankoop van het voertuig te doen indien hij dit wenst.

Sommige kopers verkopen het voertuig dan onmiddellijk, soms met winst, en beginnen een nieuwe ballonlening met een nieuwere, moderne auto. Zo niet, dan kunnen zij ervoor kiezen de ballon niet te betalen en het voertuig terug te brengen naar de dealer.

Het is ook mogelijk om het huurcontract simpelweg te verlengen, meestal met nog een of twee jaar.

Wat zijn de voordelen van een ballonkrediet?

Deze vorm van autolening verschilt van een eenvoudige leasing op lange termijn, en heeft enkele extra kwaliteiten.

De flexibiliteit van het einde van het contract, dat verschillende opties biedt om zich aan te passen aan de situatie van de consument, is een belangrijke troef.

De maandelijkse kosten van de lening zijn ook veel lager - als we de hoge initiële aanbetaling en de eventueel te betalen ballon buiten beschouwing laten. Het belangrijkste voordeel is dus financieel, aangezien een particulier met een reeks ballonleningen altijd over een recent, technologisch up-to-date voertuig kan beschikken tegen een veel lagere prijs dan bij andere vormen van aankoop.

Goed om weten

In tegenstelling tot een leasingcontract dekt de ballonlening geen verzekerings-, onderhouds- en reparatiekosten. Deze zijn voor uw rekening.

Is het mogelijk een autolening vervroegd af te lossen?

Het kan gebeuren dat u om verschillende redenen uw autolening geheel of gedeeltelijk vervroegd moet of wilt aflossen. Dit is altijd mogelijk, ongeacht uw contract, maar let op: de schuldeiser heeft het recht om een schadevergoeding te eisen.

De compensatie die u mogelijk moet betalen heet een herstelvergoeding. Deze bestaan om de kredietgever te compenseren voor de rente die u niet betaalt als u uw lening eerder terugbetaalt dan verwacht. Maakt u zich echter geen zorgen: deze kosten zijn beperkt.

Voor leningovereenkomsten die vóór 2010 zijn afgesloten, mag de herstelvergoeding niet hoger zijn dan twee (voor leningen van minder dan 7.500 €) of drie maanden aflossing. Voor contracten van na 2010 verandert de limiet afhankelijk van het aantal maandelijkse aflossingen dat u nog moest betalen. Als het contract langer dan een jaar loopt, is de vervangingsvergoeding beperkt tot 1% van het totale bedrag van uw lening. Anders - dus als er minder dan een jaar resteert - is het 0,5%.

Autolening: wat te doen als u een uitzendkracht of werkloze bent?

Het verkrijgen van krediet als uitzendkracht is nooit eenvoudig. Het gebrek aan zichtbaarheid op lange termijn is voor banken vaak een bron van aarzeling.

Een autolening verschilt in dit opzicht niet veel van andere leningen, maar er zijn enkele tips die u kunnen helpen om als een serieuze kandidaat te worden beschouwd, zelfs als u een uitzendkracht bent.

  • De duur van uw werk en de regelmaat van uw contracten is een sterk argument. Als u kunt aantonen dat u al meerdere jaren werkt, met weinig of geen onderbrekingen, en dat u het ene contract na het andere heeft gehad zonder problemen, kan dit het voor uw bank gemakkelijker maken om u te vertrouwen.
  • Leg uit waarom u voor uitzendwerk heeft gekozen. Help de kredietgever om een duidelijk beeld te krijgen van uw situatie en uw beweegredenen.
  • Vraag indien mogelijk een autolening aan wanneer u werkt en niet tussen twee banen in.

Ook een situatie van werkloosheid is bijzonder complex voor een kredietaanvrager. Banken zijn vaak terughoudend in het verstrekken van leningen aan iemand zonder werk, met een onstabiel inkomen en een lage kredietwaardigheid.

Toch, is een autolening vaak een noodzaak, omdat het bezit van een auto een aanzienlijk voordeel is bij het vinden van een baan.

Dit is waar u zich op moet richten wanneer u een lening zoekt: het doel is de banken ervan te overtuigen dat het geld dat u nodig hebt in eerste instantie zal worden gebruikt om een auto te kopen, maar indirect om terug te keren naar een stabiele situatie. De kredietgever zal u dus eerder zien als een potentiële actieve klant in de toekomst dan als een werkloze - en zal eerder geneigd zijn u een lening te verstrekken.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.