Beste overlijdensverzekeringen in België in 2023

Onze gebruikers vertrouwen ons :
Onze gebruikers vertrouwen ons : 4.5/5

comparatorTitles.phoneText

Call
comparatorTitles.logo comparatorTitles.price comparatorTitles.featureList comparatorTitles.yesList comparatorTitles.link
item.logoSubtitle
item.name
#[[loopIndex + 1]]
[[item.selectionText]]
item.price item.price | stars
 • line.title line.subtitle line.rating | stars
item.badge
 • line.title
 • line.title
item.clickCount mensen hebben deze aanbieding vandaag bekeken
item.phoneText
item.clickOutButtonText
item.clickOutSubtitle
[[item.selectionText]]

Toon meer

comparatorTitles.name

In België is een overlijdensverzekering niet erg gebruikelijk; de Belgen geven de voorkeur aan een gezins- of woonverzekering. Het overlijden van een dierbare kan echter een zware financiële last zijn voor de familie. Begrafeniskosten, successierechten, wat zijn de garanties van een overlijdensverzekering? Wat is de gemiddelde prijs en zijn er verschillen met andere soorten verzekeringen? We leggen het u allemaal uit.

Hoe werkt een overlijdensverzekering in België?

Wanneer u een overlijdensverzekering afsluit, betaalt u uw verzekeraar een eenmalige premie of een premie over verschillende periodes (maandelijks, jaarlijks), afhankelijk van het contract.

In geval van overlijden tijdens de looptijd van uw polis garandeert de betaalde premie de uitbetaling van een kapitaal aan de in de polis gekozen en aangewezen begunstigde.

Het bedrag van dit kapitaal wordt vooraf door de verzekerde gekozen bij zijn verzekeraar, waarbij deze belooft het aan de begunstigden uit te betalen volgens de in het contract vastgelegde voorwaarden.

Het kapitaal wordt gewoonlijk in één keer uitbetaald aan de begunstigde. Betaling in de vorm van een lijfrente is zeldzaam, maar is mogelijk.

Er bestaan verschillende soorten overlijdensverzekeringen in België:

 • de overlijdensverzekering op termijn
 • de levenslange overlijdensverzekering
 • overlijdensverzekering voor het uitstaande saldo

Een overlijdensverzekering kan verschillende doelen hebben voor de begunstigde:

 • Het dekken van de begrafeniskosten van de overledene.
 • Het nakomen van bepaalde financiële verplichtingen, zoals een hypotheek. Dit voorkomt dat de nabestaanden van de overledene de kosten van deze verplichtingen moeten betalen.
 • Financiële steun voor familieleden die financieel afhankelijk zijn van de overledene.
 • Dekking van de successierechten voor de erfgenamen.

Goed om weten

Een overlijdensverzekering is in België niet verplicht, maar kan worden aangevraagd in geval van een hypothecair krediet. Het kan ook gewoon door de werkgever in een arbeidsovereenkomst worden verstrekt.

Wat zijn de basisvoordelen van een overlijdensverzekering?

De basis garantie van een overlijdensverzekering in België is de uitkering van een kapitaal aan de begunstigde in geval van overlijden van de verzekerde.

In het geval van een levenslange overlijdensverzekering, betaalt de verzekeraar de begunstigden bij overlijden het door de verzekerde gekozen kapitaal, ongeacht de leeftijd van overlijden.

Bij een overlijdensverzekering op termijn (met vervaldatum), keert de verzekeraar het vastgestelde kapitaal alleen uit aan de begunstigden als het overlijden van de verzekerde plaatsvindt tijdens een vooraf met de verzekeraar overeengekomen periode. Deze vervaldatum kan volgens verschillende criteria worden vastgesteld:

 • na de pensioengerechtigde leeftijd van de verzekerde
 • afhankelijk van de leeftijd van de begunstigden en hun mate van financiële afhankelijkheid van de verzekerde (bijvoorbeeld of zij wel of niet zijn gaan werken).

Overlijdensuitkeringen kunnen ook variëren afhankelijk van de aard van uw polis. De doodsoorzaak is relevant voor de dekking van deze uitkeringen: of het overlijden incidenteel of natuurlijk is of dat uw polis alle soorten overlijden dekt.

De wet in België sluit ook andere doodsoorzaken uit voor de overlijdensverzekering:

 • zelfmoord van de verzekerde in het jaar van ondertekening van het contract
 • dood in verband met een oorlog
 • dood als gevolg van een misdrijf of de doodstraf

Goed om weten

Let op: het contract voor een overlijdensverzekering in België kan binnen 30 dagen na ondertekening worden opgezegd.

Wat zijn de aanvullende garanties van een overlijdensverzekering?

U kunt ook een aanvullende dekking nemen bovenop de basisdekking van uw polis. De prijs van uw overlijdensverzekering varieert volgens de aanvullende dekkingen die u kiest.

Er zijn verschillende soorten aanvullende garanties:

 • Ongevallendekking, die de begunstigden een vast bedrag uitkeert bij overlijden door een dodelijk ongeval of als de verzekerde volledig invalide wordt als gevolg van een ongeval.
 • Invaliditeitsdekking, waarbij aan de begunstigden een vast bedrag wordt uitgekeerd (gewoonlijk in de vorm van een lijfrente) in geval van invaliditeit van de verzekerde.
 • De bijstandsgarantie die zorgt voor het overlijdensproces van een persoon: verplaatsing van het lichaam, psychologische hulp voor de nabestaanden van de overledene, formaliteiten in verband met het overlijden, enz.
 • Dekking bij ernstige ziekte, waardoor een deel van het kapitaal vervroegd kan worden uitbetaald aan de begunstigden.

Let op

Over het algemeen dekt de overlijdensverzekering niet het overlijden ten gevolge van een ongeval tijdens het beoefenen van een risicosport zoals parachutespringen, paragliding, rafting, motorraces, enz. Hiervoor bestaan andere verzekeringen.

Wat is de gemiddelde prijs van een overlijdensverzekering?

De prijs van een overlijdensrisicoverzekering wordt berekend op basis van de premies die u zult betalen. Om erachter te komen hoeveel een overlijdensrisicoverzekering kost, moet met een aantal criteria rekening worden gehouden:

 • de verzekering en het type contract dat u kiest
 • uw financiële en persoonlijke situatie
 • uw financiële verplichtingen
 • de behoefte aan dekking voor uw dierbaren in geval van overlijden
 • de garanties die u kiest.

Dit zijn enkele tarieven voor overlijdensrisicoverzekeringen, afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, voor een gegarandeerde overlijdensuitkering tussen €20.000 en €50.000.

Leeftijd van de verzekerdeMaandelijkse premie van de overlijdensverzekering
Jonger dan 30 jaar
7 €
Tussen de 40 en 50 jaar
15 €
Echtpaar in de dertig
11 €
Ouder dan 60 jaar
vanaf 25 €
Gemiddelde prijs van een overlijdensverzekering in België

Let erop dat bij de berekening van de prijs van een overlijdensrisicoverzekering ook rekening moet worden gehouden met de indexering. De premie die u voor uw overlijdensverzekering betaalt, is misschien niet voldoende om uw begunstigden een kapitaal uit te betalen dat overeenstemt met de veranderende koopkracht van de bevolking in de loop der jaren.

Bereken uw premie bij DELA

Bereken

Hoe berekent u de premie voor uw overlijdensverzekering?

De premie, dus de prijs van de overlijdensverzekering die u betaalt, hangt af van verschillende factoren:

 • Het bedrag van het kapitaal dat u wilt dat uw begunstigden ontvangen na uw overlijden. Als dit bedrag hoog is, zal de premie ook hoog zijn.
 • Duur van uw polis. De premies zullen hoger en/of talrijker zijn afhankelijk van de duur van uw polis.
 • De garanties die u kiest: zowel de basisgaranties als de aanvullende garanties.
 • Uw profiel: leeftijd, beroep (of u een risicovol beroep uitoefent of niet), gezondheidstoestand, of u atleet bent, roker of niet-roker, enz.

Goed om weten

Om de gezondheid van een verzekerde te beoordelen, kan de verzekeraar de verzekerde vragen een verklaring van goede gezondheid te ondertekenen, een medische vragenlijst in te vullen of, in sommige gevallen, een medisch onderzoek aan te vragen. Bij een bewezen hoger overlijdensrisico kan de verzekeraar de verzekerde vragen een extra premie te betalen.

Hoe lang u de premie betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw behoeften. U kunt ervoor kiezen deze premies periodiek (maandelijks, jaarlijks, enz.) of in één keer te betalen.

Bovenaan deze pagina vindt u een premiecalculator voor Belgische overlijdensverzekeringen om u te helpen bij uw keuze.

Wat is het verschil tussen een overlijdens- en een levensverzekering?

Overlijdensverzekeringen en levensverzekeringen lijken veel op elkaar, maar de principes zijn niet hetzelfde. Een overlijdensrisicoverzekering is in feite een speciale levensverzekering, terwijl een levensverzekering niet noodzakelijkerwijs een overlijdensrisicoverzekering is.

Een levensverzekering is meer een beleggingsproduct dan een volwaardige verzekering, zoals een overlijdensverzekering dat kan zijn. Bij een levensverzekering kunt u wel een begunstigde kiezen voor het belegde kapitaal in geval van overlijden.

Het doel van een levensverzekering is dus uw geld te beleggen om het te laten renderen en, in andere mate, dit beleggingskapitaal door te geven aan de begunstigden in geval van overlijden.

Het doel van een overlijdensrisicoverzekering daarentegen is een kapitaal uit te keren aan de begunstigden om hen financieel te beschermen in geval van overlijden. Een levensverzekering kan dus rendement opleveren, een overlijdensverzekering niet.

Wat is het verschil tussen een overlijdens- en begrafenisverzekering?

In geval van overlijden van de verzekerde maakt de uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd, de uitkering van een kapitaal aan de begunstigden mogelijk om de begrafeniskosten, die zeer hoog kunnen oplopen, te dekken.

Uitvaartverzekeringen bieden over het algemeen twee soorten dekking:

 • De uitvaart wordt rechtstreeks door de verzekering verzorgd met bijstand voor de juridische, administratieve en ook praktische aspecten van het overlijden.
 • De verzekering keert het kapitaal uit aan de begunstigden op basis van facturen in verband met de begrafenis.

Een begrafenisverzekering dekt dus alleen de kosten van de begrafenis, terwijl een overlijdensverzekering een deel van de begrafeniskosten kan dekken, maar ook andere kosten zoals successierechten, enz.

Wanneer moet u een overlijdensverzekering op termijn met constant kapitaal afsluiten?

Een overlijdensverzekering op termijn met een vast kapitaal, maakt het mogelijk een vaste uitkering te doen aan de begunstigden, als de verzekerde tijdens de looptijd van de overeenkomst komt te overlijden. Dit kapitaal van uw keuze blijft constant gedurende de hele looptijd van het overlijdensverzekeringscontract.

De overlijdensverzekering met constant kapitaal biedt de begunstigden dus zekerheid, omdat het kapitaal vastligt in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract. U kunt dit type verzekering afsluiten als u bij overlijden uw gezin en/of uw bedrijf financieel wilt beschermen. De levensverzekering met constant kapitaal kan met name :

 • de levensstandaard van uw familieleden te handhaven door hen financiële continuïteit te garanderen.
 • het familievermogen behouden
 • de successierechten voor uw erfgenamen te dekken.

Wat is een overlijdensverzekering voor woonkredieten?

In sommige gevallen moet u voor het verkrijgen van een hypotheek in België, een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, de zogenaamde schuldsaldoverzekering. Deze verzekering werkt als de verzekerde overlijdt voordat de terugbetaling van de lening is voltooid: het uitstaande saldo van de lening wordt dan door de verzekering terugbetaald.

Een overlijdensverzekering voor een woningkrediet is tijdelijk en eindigt wanneer uw lening volledig is afgelost. De premie kan in één keer worden betaald of gespreid, maandelijks of jaarlijks.

Goed om weten

De schuldsaldoverzekering wordt over het algemeen door de banken gevraagd om van een gunstiger tarief te kunnen profiteren.

Bij dit type verzekering heeft de garantie, afhankelijk van uw verzekeraar, betrekking op één verzekerde, maar kan ook betrekking hebben op een echtpaar als de hypotheek door twee personen wordt afgesloten. Het echtpaar wordt dan gedekt door dezelfde overlijdensverzekering voor woonkredieten.

Is een overlijdensverzekering fiscaal aftrekbaar?

Dankzij een overlijdensverzekering in België kunt u profiteren van fiscale voordelen op de premies die u aan uw verzekeringsmaatschappij betaalt. Er zijn echter een paar regels die moeten worden gevolgd om hiervan te profiteren:

 • jonger zijn dan 65 jaar
 • de aangewezen begunstigden moeten naaste familieleden (maximaal 2e graad) of echtgenoten zijn
 • een enkele levensverzekering hebben.

Het bedrag van de belastingvermindering op de premies van uw overlijdensverzekering wordt bepaald volgens uw individuele situatie.

Via bepaalde verzekerings- of spaarcontracten, kan uw verzekeraar u ook laten profiteren van fiscale voordelen op uw overlijdensverzekering.

Het door de begunstigden ontvangen kapitaal wordt niet belast, mits de betaalde premies geen belastingvoordelen hebben gekregen.

Let op

In sommige gevallen moet het aan de begunstigden gestorte kapitaal in de nalatenschap worden opgenomen en zijn er dus rechten aan verbonden.

Hoe werkt de afkoop van een overlijdensverzekering?

Door de afkoop van een overlijdensverzekering kan de verzekeringnemer die de premies heeft betaald, zijn kapitaal voor het einde van het contract geheel of gedeeltelijk terugkrijgen. De afkoop van een overlijdensrisicoverzekering is mogelijk of niet, afhankelijk van uw verzekeringscontract.

Houd er rekening mee dat als u uw overlijdensverzekering afkoopt, deze niet aan de aangewezen begunstigden wordt uitbetaald. Het is een opname van uw fondsen.

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kan het zijn dat u afkoopkosten moet betalen als u een overlijdensverzekering in België wilt afkopen. Het bedrag van de vergoeding hangt af van verschillende criteria:

 • de leeftijd van de verzekerde
 • de duur van de overeenkomst en het bedrag van de betaalde premies
 • het bedrag van het uit te keren kapitaal
 • de gehele of gedeeltelijke afkoop van uw polis.

Over het algemeen is het raadzaam een overlijdensrisicoverzekering zo snel mogelijk af te kopen, omdat het af te kopen kapitaal met de jaren toeneemt.

Wie zijn de begunstigden van een overlijdensrisicoverzekering?

De begunstigde van de overlijdensverzekering kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een instelling) zijn. De verzekerde wijst in zijn overlijdensverzekeringsovereenkomst een begunstigde of begunstigden aan, die :

 • een lid of leden van het gezin van de verzekerde
 • een naast familielid (niet noodzakelijk in de familie) van de verzekerde

Begunstigden van een overlijdensverzekering in België kunnen nominaal worden aangewezen, dus de naam van het familielid wordt duidelijk in het contract vermeld. Zij kunnen ook generiek worden aangeduid, dat wil zeggen dat de termen "echtgenoot" of "kinderen" in de polis worden opgenomen. De generieke aanduiding bestaat omdat uw huishouden in de loop van uw overlijdensrisicoverzekering kan veranderen.

Als de begunstigde overlijdt of als er geen begunstigde is aangewezen, gaat het kapitaal terug naar de verzekerde of zijn nalatenschap.

Goed om weten

De verzekerde kan de aanwijzing van een begunstigde in de loop van het contract wijzigen als hij zich bedenkt.

Al onze gidsen over overlijdensverzekeringen in België

logo

Bereken uw premie bij DELA

logo

Bereken de premie van uw uitvaartverzekering met DELA!

Vond je dit artikel leuk?
author-profile-picture/
Alexandre Desoutter
hellosafe-logo
hellosafe-logo

Alexandre Desoutter werkt sinds juni 2020 als hoofdredacteur en hoofd persrelaties bij HelloSafe. Hij studeerde af in Sciences Po Grenoble en werkte verschillende jaren als journalist voor de Franse media, en werkt nog steeds samen als medewerker naar verschillende publicaties.

In die zin leidt zijn rol ertoe dat hij sturend en ondersteunend werk verricht met alle HelloSafe-redacteuren en -medewerkers, zodat de door het bedrijf gedefinieerde redactionele lijn volledig wordt gerespecteerd en geweigerd door de teksten die dagelijks op onze platforms.

Als zodanig is Alexandre verantwoordelijk voor het implementeren en handhaven van de strengste journalistieke normen binnen de redactie van HelloSafe, om zo de meest accurate, actuele informatie op onze platformen en deskundig mogelijk te garanderen. . Alexandre heeft met name sinds twee jaar de implementatie van een systeem van systematische dubbele controle van alle artikelen die binnen het HelloSafe-ecosysteem worden gepubliceerd, in staat om de hoogste kwaliteit van de informatie te garanderen.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.