Is de overlijdensverzekering van Argenta de beste?

geverifieerde informatie

verificator-profile-picture-profile-picture

Informatie geverifieerd door  Alexandre Desoutter

Onze artikelen zijn geschreven door experts in hun vakgebied (financiën, handel, verzekeringen enz.) wiens handtekeningen u aan het begin en aan het einde van elk artikel zult zien. Ze worden ook vóór elke publicatie systematisch herzien en gecorrigeerd, en regelmatig bijgewerkt.

Ontdek de methodiek
victor-gallery-des-granges-profile-picture
Victor Gallery Des Granges bijgewerkt op 29 februari 2024

Een overlijden is altijd een heel moeilijke gebeurtenis voor de naasten van de overledene. Om te vermijden dat het voor uw omgeving nog moeilijker wordt, kunt u een overlijdensverzekering afsluiten, zoals die van Argenta. Met een overlijdensverzekering verzekert u zich van een forfaitair bedrag naar keuze en duidt u één of meerdere begunstigden aan die bij uw overlijden het bedrag kunnen recupereren. Wil je weten of de Argenta overlijdensverzekering de beste op de markt is? Hoe het werkt, kosten, voorwaarden... je vindt alles wat je moet weten in dit artikel.

Onze mening over de Argenta overlijdensverzekering

Argenta is een Belgische bank-, krediet- en verzekeringsorganisatie. Met de tijdelijke overlijdensverzekering en de schuldsaldoverzekering die Argenta aanbiedt, kan je veel overlijdensrisico's dekken.

De voordelen van de Argenta overlijdensverzekering

 • Twee afzonderlijke verzekeringen die afzonderlijk kunnen worden afgesloten.
 • De mogelijkheid om de schuldsaldoverzekering als koppel af te sluiten.

De nadelen van de Argenta overlijdensverzekering

 • Geen overlijdensrisicoverzekering beschikbaar.
 • Offertes alleen verkrijgbaar door contact op te nemen met een kantoor.

Met behulp van een online vergelijker kunt u precies zien hoe Argenta zich verhoudt tot zijn concurrenten. Met onze eenvoudige, gratis tool kunt u een online simulatie uitvoeren.

Vergelijk de beste overlijdensverzekeringen in België

Vergelijk

Wat dekt de Argenta overlijdensverzekering?

Een overlijdensverzekering kan verschillende vormen aannemen:

 • Uitvaartverzekering, die bij overlijden van de verzekerde het kapitaal rechtstreeks uitkeert aan de begrafenisondernemer om de kosten van de begrafenis te dekken.
 • Tijdelijke verzekering, die het kapitaal uitkeert aan de begunstigden als de verzekerde gedurende een bepaalde periode overlijdt
 • Levensverzekering, die het kapitaal uitkeert aan de begunstigden bij overlijden van de polishouder, zonder tijdslimiet
 • Schuldsaldoverzekering, die het geheel of een deel van een hypothecaire lening dekt dat de verzekeringnemer heeft afgesloten als hij of zij niet in staat is om het volledig terug te betalen voor het overlijden.

Argenta biedt de volgende verzekeringen aan:

UitvaartverzekeringTijdelijke verzekeringLevensverzekeringSchuldsaldoverzekering
Dekkingen aangeboden door Argenta

De tijdelijke overlijdensverzekering en de schuldsaldoverzekering zijn twee verschillende Argenta producten die afzonderlijk kunnen worden afgesloten.
Met de Argenta overlijdensverzekering kan je een kapitaal naar keuze verzekeren gedurende een periode die wordt vastgelegd bij het afsluiten van de polis. Met de schuldsaldoverzekering kan je 50 % of 100 % van uw hypotheek verzekeren. Je kunt deze verzekering ook samen afsluiten als de hypotheek op jullie beider naam staat.

Hoeveel kost een overlijdensverzekering?

De premie voor een overlijdensverzekering varieert afhankelijk van de frequentie van de betalingen, de leeftijd van de verzekeringnemer en het verzekerde bedrag. Sommige verzekeraars geven een precieze schatting van de te betalen premies, maar andere geven deze informatie alleen op verzoek.

Voor de twee levensverzekeringsformules die Argenta aanbiedt, kan de verzekeringnemer kiezen tussen een eenmalige premie, vaste maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse premies, of jaarlijkse risicopremies die variëren volgens uw leeftijd.

Het bedrag van deze premies wordt niet meegedeeld door Argenta en moet worden geoffreerd.

Wilt u het Argenta levensverzekeringsaanbod vergelijken met dat van andere verzekeraars, gebruik dan onze eenvoudige en gratis tool door hieronder te klikken:

Vergelijk de beste overlijdensverzekeringen in België

Vergelijk

Is er een leeftijdsgrens voor het afsluiten van een Argenta overlijdensverzekering?

Voor sommige levensverzekeringen gelden leeftijdsgrenzen. Soms gelden deze limieten aan het begin van het contract, wat betekent dat de verzekering niet kan worden afgesloten als de polishouder al ouder is dan een bepaalde leeftijd, en soms aan het einde, wat betekent dat het contract automatisch stopt als de polishouder een limiet overschrijdt.

Argenta geeft geen leeftijdslimiet op voor de tijdelijke verzekering en de schuldsaldoverzekering.

Hoe kan ik een Argenta overlijdensverzekering afkopen?

Mensen die al premies betaald hebben, willen misschien hun kapitaal terugkrijgen voor het einde van het contract. Dit staat bekend als het afkopen van de overlijdensverzekering: de polishouder recupereert het kapitaal dat hij of zij al heeft gestort en stopt met het betalen van premies (als het geen eenmalige premie was). Merk op dat de afkoop meestal kosten met zich meebrengt, die variëren volgens een aantal criteria.

Argenta rekent kosten die gelijk staan aan 5 % van de afgekochte waarde, met een minimum van 75 €.

Hoe zeg ik een Argenta overlijdensverzekering op?

Een andere manier om een contract te beëindigen is door het op te zeggen. In tegenstelling tot afkoop zijn hier geen kosten aan verbonden, maar let op: het kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Bij de Argenta overlijdensverzekering is opzeggen bijvoorbeeld enkel mogelijk tijdens de herroepingstermijn van 30 dagen na het afsluiten van de polis.

Hoe contacteer ik de verzekeraar?

U kunt contact opnemen met Argenta verzekeringen

 • Telefonisch : 03 285 51 11
 • Per e-mail: [email protected]
 • Per post: 49 - 53 Belgiëlei, 2018 Antwerpen
Vond je dit artikel leuk?
victor-gallery-des-granges-profile-picture/
Victor Gallery Des Granges Writer
hellosafe-logo
hellosafe-logo

Victor is nu al 3 jaar een gespecialiseerde financiële redacteur bij HelloSafe. Als Frans-Nederlander begon Victor zijn loopbaan in international business aan de Avans University of Applied Sciences, een gerenommeerde hogeschool in Nederland. Daarna specialiseerde hij zich in financiën/bankieren.