Hoeveel bedraagt de invaliditeitsuitkering van de mutualiteit?

geverifieerde informatie

verificator-profile-picture-profile-picture

Informatie geverifieerd door  Adeline Harmant

Onze artikelen zijn geschreven door experts in hun vakgebied (financiën, handel, verzekeringen enz.) wiens handtekeningen u aan het begin en aan het einde van elk artikel zult zien. Ze worden ook vóór elke publicatie systematisch herzien en gecorrigeerd, en regelmatig bijgewerkt.

Ontdek de methodiek
author-profile-picture
Cyril Adriaensen bijgewerkt op 27 september 2023

Iedereen kan het slachtoffer worden van een ongeval of ziekte waardoor hij niet meer kan werken en zijn dagelijkse verplichtingen niet meer kan nakomen. In dit verband voorziet het Belgische socialezekerheidsstelsel in de betaling van een invaliditeitsuitkering ter compensatie van het inkomensverlies. Waaruit bestaat die invaliditeitsuitkering in België? Hoe werkt het? Vindt de antwoorden op uw vragen in onze gids.

Wie betaalt het invaliditeitsuitkering in België?

In België wordt het invaliditeitsuitkering door de mutualiteit tegelijk met de ziekte-uitkering uitbetaald.

De keuze van de mutualiteit is over het algemeen vrij, behalve voor werknemers van de Belgische Nationale Spoorwegen (NMBS). Zij zijn verplicht zich aan te melden bij het ziekenfonds van HR Rail.

Het bedrag van de invaliditeitsuitkering is bij elke mutualiteit even hoog. Voor regelmatige werknemers met gezinslasten bedraagt het minimum bedrag 74,92 € per dag. Voor alleenstaanden regelmatige werknemers ligt dit bedrag iets lager namelijk: 59,37 € per dag. Regelmatige werknemers die samenwonen hebben recht op 50,91 € per dag. Een niet regelmatig werknemer met gezinslasten zal 64,37 € per dag ontvangen waar een niet regelmatig werknemer zonder gezinslasten 47,63 € per dag zal ontvangen.

Er moet worden opgemerkt dat de data waarop de invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald bij ieder mutualiteit anders is, ook andere uitkeringen kunnen hoger of lager liggen afhankelijk van uw mutualiteit.

Wij raden u aan de mutualiteiten te vergelijken en alleen de dekking te kiezen die overeenstemt met uw behoeften om de goedkoopste en meest geschikte mutualiteit te vinden.

Vergelijk de beste mutualiteit tarieven in een paar klikken

Vergelijk

Wat zijn de voorwaarden om in België als invalide te worden erkend?

Om in België als invalide te worden erkend, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • werknemer of werkzoekende zijn
 • ten minste 180 dagen in een periode van een jaar hebben gewerkt
 • een minimumbedrag aan socialezekerheidsbijdragen hebben betaald
 • het slachtoffer zijn van een ziekte, ziekenhuisopname of ongeval (anders dan een arbeidsongeval of beroepsziekte)
 • een door de artsen erkende handicap hebben
 • ten minste één jaar in een situatie van arbeidsongeschiktheid hebben verkeerd

De werknemer moet alle activiteiten hebben gestaakt en voor meer dan 66% arbeidsongeschikt zijn. Om een uitkering van uw mutualiteit te krijgen, moet uw arbeidsongeschiktheid erkend zijn door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

In België is een 66%-gehandicapte een persoon wiens verdiencapaciteit is verminderd tot een derde of minder van wat een valide persoon kan verdienen in een normaal beroep. In dit geval classificeert het ziekenfonds deze mensen als invaliden van categorie 2.

Ook zelfstandigen kunnen als arbeidsongeschikt worden erkend vanaf de eerste dag van hun arbeidsongeschiktheid, mits zij ten minste 8 dagen arbeidsongeschikt zijn geweest.

Hoe wordt het bedrag berekend van de invaliditeitsuitkering door de mutualiteit?

De berekening van de invaliditeitsuitkering is gebaseerd op een percentage dat wordt vastgesteld aan de hand van uw dagloon en uw beroeps- en gezinssituatie. Het bedrag van de invaliditeitsuitkering in België wordt vastgesteld door de mutualiteit.

Als u werknemer bent, wordt uw invaliditeitsuitkering berekend op basis van uw bruto dagloon. Dit komt overeen met het bruto dagloon op de laatste dag van het tweede kalenderkwartaal voorafgaand aan dat van uw arbeidsongeschiktheid, of met uw laatst bekende bruto dagloon.

Als u werkzoekende bent, wordt uw invaliditeitsuitkering berekend op basis van het beperkte bruto dagloon waarop uw werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld.

Het toepasselijke percentage hangt af van uw gezinssituatie:

 • 65% als u een gezinslasten heeft
 • 55% als u alleenstaand bent
 • 40% als u samenwoont

De invaliditeitsuitkering wordt berekend op dagbasis op basis van een 6-daagse week. Dit betekent dat u een invaliditeitsuitkering krijgt die de weken van maandag tot en met zaterdag omvat, ook al eindigde uw werkweek op vrijdag.

Goed om weten

François is bijvoorbeeld sinds februari 2023 arbeidsongeschikt verklaard. Hij was voorheen werkzaam bij een bedrijf dat zuivelproducten produceert. Hij heeft een gezin met drie kinderen en zijn laatst bekende dagloon bedroeg 80 euro bruto per dag. Wat is zijn geldige uitkering voor november 2023?


De berekening van de geldigheidstoelage van François ziet er als volgt uit:

FactorenVoorbeeld
Bruto dagloon
80 €
Toepasselijk percentage
55 %
Aantal compensatiedagen
26 dagen
Berekening van de uitkering door de mutualiteit
(80 x 0,55) x 26 = 44 € per dag, oftewel 1 144 € per maand
Voorbeeld van de berekening van de invaliditeitsuitkering

Goed om weten

François ontvangt daarom in november 2023 een invaliditeitsuitkering van 1 144 € van zijn mutualiteit.

Wat is het minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering van de mutualiteit?

Er is een door het RIZIV vastgesteld minimumbedrag voor de invaliditeitsuitkering van de mutualiteit. Het hangt ook af van uw beroeps- en gezinssituatie.

Als het door de mutualiteit berekende uitkeringsbedrag lager is dan het minimumbedrag, wordt het minimumbedrag verhoogd.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de minimumbedragen van de invaliditeitsuitkeringen die door uw ziekenfonds worden betaald.

Kwaliteit en situatie van de houderMinima
vanaf 01/07 2023
Regelmatige werknemer met gezinslasten
74,92​ €
Niet regelmatig werknemer met gezinslasten
64,37 €
Alleenstaand en samenwonend
59,37 €
Minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering niet beperkt vanaf de 5e maand
Kwaliteit en situatie van de houderMinima
vanaf 01/07 2023
Regelmatig werknemer met gezinslasten
74,92​ €
Alleenstaande regelmatig werknemer
59,37 €
Samenwonend regelmatig werknemer
50,91 €
Niet regelmatig werknemer met gezinslast
64,37 €
Niet regelmatig werknemer zonder gezinslast
​47,63 €
Minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering vanaf de 7e maand

Invaliditeit en samenwonen: hoeveel krijgt een samenwonende rechthebbende?

Invaliditeit heeft gevolgen voor mensen die met invaliditeit leven. De samenwonende is de persoon die het leven van de gehandicapte deelt, met of zonder familieband.

De samenwonende ontvangt 40% van het bruto dagloon van de gehandicapte. Dit bruto dagloon komt overeen met :

 • Het bruto dagloon op de laatste dag van het tweede kalenderkwartaal voorafgaand aan dat van de arbeidsongeschiktheid, of het laatst bekende bruto dagloon van een werknemer.
 • Het beperkte bruto dagloon op basis waarvan de werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld

Goed om weten

Zo is Jeanne de partner van François, een werknemer van een zuivelbedrijf die sinds februari 2023 arbeidsongeschikt is verklaard. François' bruto dagloon bedroeg 80 euro. Hoeveel ontvangt Jeanne als samenwonende voor de maand november 2023?


De berekening van Jeanne's geldigheidsuitkering zal als volgt zijn:

FactorenVoorbeeld
Bruto dagloon
80 €
Toepasselijk percentage
40 %
Aantal compensatiedagen
26 dagen
Berekening van de uitkering door de mutualiteit
(80 x 0,40) x 26 = 32 € per dag, oftewel 832 € per maand

Goed om weten

Jeanne ontvangt dus in november 2023 een uitkering van 832 € als samenwonende.

Hoe informeert u uw mutualiteit over een situatie van arbeidsongeschiktheid?

Om uw mutualiteit op de hoogte te brengen van uw invaliditeit, moet u een invaliditeitsattest naar uw mutualiteit sturen. Dit attest vermeldt de aard van de ziekte aan de medisch adviseur van de mutualiteit. Dit certificaat vermeldt onder meer het begin en het einde van de invaliditeit.

Het certificaat moet uiterlijk op de tweede dag na het begin van de arbeidsongeschiktheid worden ingediend of toegezonden. In geval van herval of verlenging van de invaliditeit moet binnen 48 uur een nieuw certificaat worden toegezonden.

Goed om weten

Het certificaat moet persoonlijk worden afgegeven of per post worden toegezonden met ontvangstbevestiging.

Wanneer ontvang ik de invaliditeitsuitkering van de mutualiteit?

De uitkeringdatum voor invaliditeit is variabel en wordt vrij bepaald door de mutualiteiten.

Hieronder vindt u een tabel met de uitkeringsdata van de grootste onderlinge mutualiteiten in België.

MutualiteitVolgende betaaldatum van de mutualiteiten
De Christelijke mutualiteit
Einde van de maand
Mutualia
Einde van de maand
Solidaris
De datum van betaling hangt af van de regio
Helan
Einde van de maand
De Liberale mutualiteit
Einde van de maand
Datums van uitbetaling van invaliditeitsuitkeringen door mutualiteiten

Het kiezen van de juiste mutualiteit voor uw behoeften kan neerkomen op details zoals de betaaldata van de verschillende uitkeringen. Wij raden u aan dit alles te vergelijken voordat u uw mutualiteit kiest of verandert.

Vergelijk de beste mutualiteit tarieven in een paar klikken

Vergelijk

Invaliditeit boven 66 %: welke uitkeringen worden in België geboden?

In België hebben mensen met een handicap van meer dan 66 % een belastingvoordeel dat bestaat uit een verhoging van het belastingvrije deel. Om dit voordeel te verkrijgen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • jonger zijn dan 65 jaar
 • ten minste één jaar arbeidsongeschikt zijn geweest
 • een lichamelijke of geestelijke handicap hebben van 66 %;
 • een vermindering van de autonomie hebben die op minimaal 9 punten wordt geschat; dit is het geval wanneer een persoon een integratietoeslag van categorie 2 ontvangt

Personen met een handicap profiteren ook van onroerendgoedbelastingvoordelen voor eigenaars en huurders en van belastingvoordelen op voertuigen. De belastingvoordelen voor voertuigen omvatten :

 • een verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de aankoop van nieuwe auto's en reserveonderdelen, maar ook voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden
 • een vrijstelling van de verkeers- en registratiebelasting.

Goed om weten

Voor mensen met een beperkt inkomen bestaat een andere uitkering: de verhoogde tegemoetkoming. Voor meer informatie lees onze gids hierover.

logo

Vindt de mutualiteit die het beste bij u past!

Vond je dit artikel leuk?
author-profile-picture/
Cyril Adriaensen
hellosafe-logo
hellosafe-logo

Cyril Adriaensen combineert een vroege passie voor financiën met gevestigde expertise in management. Met een achtergrond in rechten heeft hij zich, vastberaden, een weg gebaand in de complexe wereld van het ondernemerschap. Zijn carrière, die zich over meerdere jaren uitstrekt, wordt gekenmerkt door een opmerkelijke veelzijdigheid. Cyril heeft met uiteenlopende klanten gewerkt, van lokale bedrijven tot internationale giganten, en verleende managementdiensten op maat. Zijn vermogen om zich in verschillende onderwerpen te verdiepen en aan te passen, van technologie tot cultuur, wordt overal gewaardeerd. Als Business Manager voor Hellosafe België deelt Cyril zijn kennis via artikelen die helderheid en creativiteit combineren. Hij schrijft over onderwerpen die variëren van projectontwikkeling tot de nieuwste trends in bankieren en financiële producten. Naast zijn professionele betrokkenheid streeft Cyril er voortdurend naar om in de voorhoede te blijven van de ontwikkelingen op de gebieden waarin hij actief is. Zijn leergierigheid wordt weerspiegeld in zijn vermogen om nieuwe technieken te verkennen en de nieuwste innovaties in zijn werk te verwerken.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.