Freelance dagtarief berekening: vind uw gemiddelde dagtarief

[[translations.currency]]

[[translations.filterParametersMore]]

%

[[translations.filterResult]]

result | number_format('2',',',' ')[[translations.filterResultCurrency]]

Het bepalen van uw tarieven wanneer u begint als freelancer is niet altijd eenvoudig. Om te weten hoeveel u uw toekomstige klanten in rekening kunt brengen, moet u uw gemiddelde dagtarief berekenen.

Maar, wat is het gemiddelde dagtarief en hoe berekent u het ideale GDT voor uw beroep en status? Dat is wat wij u voorstellen te ontdekken op deze pagina met gedetailleerde uitleg over hoe u het GDT kunt berekenen, evenals een tool waarmee u het automatisch kunt berekenen op basis van verschillende criteria.

Wat is het gemiddelde dagtarief?

Wat is de GDT? Per definitie, is het gemiddelde dagtarief of GDT eigenlijk een afkorting voor het gemiddelde bedrag dat een freelancer ontvangt van klanten. Zoals de naam al doet vermoeden, is het GDT het bedrag dat een freelancer per gewerkte dag betaald krijgt.

Voor freelancers, is het vaststellen van een correcte GDT een ingewikkelde operatie. Het gaat erom concurrerend te blijven met de concurrentie en tegelijkertijd betaald te worden in overeenstemming met de kwaliteit van de geleverde dienst.

Het gemiddelde dagtarief van een freelancer zal dus variëren naargelang zijn beroep, maar ook naargelang zijn statuut aangezien de lasten die op hem wegen zullen variëren naargelang hij zelfstandige of freelancer is.

Goed om weten

Van land tot land is de GDT niet hetzelfde. Zo, zal het gemiddelde dagtarief in België anders zijn dan het gemiddelde dagtarief in Frankrijk voor hetzelfde werk. Hetzelfde geldt voor het beroep, het gemiddelde dagtarief van een consultant zal niet hetzelfde zijn als het gemiddelde dagtarief van een grafisch ontwerper bijvoorbeeld.

Hoe berekent u uw GDT in België?

Het berekenen van het gemiddelde dagtarief in België is een moeilijke opgave, omdat het afhangt van verschillende criteria, waaronder natuurlijk uw beroep en de markt. Er bestaan echter online GDT-calculators waarmee u het dagtarief kunt berekenen dat u uw cliënten zou moeten aanrekenen op basis van het netto-inkomen dat u maandelijks wenst te ontvangen.

Goed om weten

Om gemakkelijk uw gemiddelde dagprijs te berekenen, vindt u bovenaan deze pagina een gratis GDT-calculator.

Hoe berekent u uw GDT als freelancer?

Met behulp van een online GDT-calculator of door de GDT-berekening zelf uit te voeren, kunt u uw gemiddelde dagtarief als freelancer berekenen, rekening houdend met verschillende essentiële criteria, waaronder:

 • Werkdagen: als freelancer bepaalt u zelf hoeveel dagen u per week en dus per jaar werkt. Meestal werken wij op basis van gemiddeld 20 dagen per maand.
 • Uw betaalde vakantiedagen: aangezien u als freelancer niet echt betaalde vakantiedagen hebt, zelfs niet als u freelancer bent, moet u het bedrag dat nodig is om uw vakantiedagen te financieren opnemen in uw GDT om ze over het jaar te spreiden.
 • Daluren: als u in bepaalde periodes van het jaar op zoek moet naar nieuwe klanten, moet u bij de berekening van uw GDT rekening houden met deze onbetaalde tijd.
 • Uw vaste kosten: als freelancer moet u rekening houden met al uw maandelijkse vaste kosten om uw exacte GDT te bepalen.
 • Uw beroepskosten: denk ook aan uw beroepskosten zoals de kosten van uw computer, software, diverse abonnementen, transportkosten of andere kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw activiteit.

Hoe berekent u uw GDT bij freelancen?

Freelance administratie is een oplossing die tegenwoordig door veel freelancers wordt gekozen om te profiteren van een vaste status en een salaris terwijl zij een zelfstandige activiteit uitoefenen. Aangezien freelance administratie anders werkt dan een eenmanszaak, moet bij de beoordeling van de ideale GDT rekening worden gehouden met aanvullende criteria.

Voordat u uw GDT voor freelance werk kunt bepalen, moet u eerst de hoogte van uw jaarlijks of maandelijks inkomen bepalen. Ook hier, zou het nodig zijn om uw basis van gewerkte dagen te berekenen. Dit is het aantal dagen waarop u omzet genereert. Om deze berekening te maken, trekt u van het jaar gewoon alle dagen af die niet worden gewerkt, zoals weekends, feestdagen en uw vakantieweken of dagen gewijd aan prospectie.

Om een simulatie van de GDT in een freelance administratie uit te voeren, kunt u ons gratis tool bovenaan deze pagina raadplegen.

Goed om weten

Met het statuut van zelfstandige administratie kunt u beroepskosten aftrekken van uw uitgaven, waarmee u ook rekening moet houden bij de berekening van uw brutomarge. Zoals hierboven vermeld, komen deze kosten overeen met de kosten die nodig zijn om uw activiteit uit te oefenen.

Tot slot, zijn de kosten voor freelance administratie hoger dan die voor een eenmanszaak. U moet dus rekening houden met de sociale lasten en de beheerskosten bij de berekening van uw brutomarge. De sociale lasten worden ingehouden op uw loon als freelancer en komen overeen met ongeveer 45% van uw omzet exclusief belastingen. U moet ook rekening houden met de beheerskosten die uw koepelbedrijf u aanrekent in ruil voor de ondersteuning die het u biedt.

Zodra u al het bovenstaande weet, kunt u op deze manier uw GDT berekenen:

GDT = (beoogd maandsalaris + maandelijkse uitgaven + maandelijkse kosten) / aantal werkdagen in de maand

Hoe berekent u het nettoloon van een zelfstandige?

Ter herinnering: het eenmanszaaksysteem is een vereenvoudigd systeem met een vast tarief voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen. Hier is het mogelijk om de werkelijke kosten af te trekken. Het netto-inkomen van een zelfstandige komt dus overeen met de omzet minus alle uitgaven voor de onderneming. Van dit bruto-inkomen worden ook de sociale bijdragen en andere in België toepasselijke belastingen afgetrokken, waaronder:

 • Provinciale belasting: sommige provincies kunnen een bijkomende belasting heffen voor bedrijven die daar gevestigd zijn. Deze belasting is afhankelijk van de oppervlakte van uw bedrijfspand en kan variëren van 62 € in Limburg tot 125 € in Oost-Vlaanderen. Merk op dat de regio Brabant deze belasting niet heft.
 • Gemeentelijke belasting: Ook sommige gemeenten heffen een belasting in de vorm van een percentage op bedrijven, die wordt toegevoegd aan de inkomstenbelasting.

Als de verschillende beroepskosten, zoals de aankoop van apparatuur of grondstoffen en vervoer, niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandige, zullen ze nodig zijn bij de berekening van het nettoloon. Om uw nettoloon te kennen, bestaan er simulators voor het GDT nettoloon, anders moet u eenvoudigweg de volgende formule toepassen:

Netto inkomen = omzet - (sociale premies + bedrijfskosten)

Hoe betaalt u zichzelf een salaris als zelfstandige?

Met het statuut van zelfstandige is er geen onderscheid tussen het privé- en beroepsvermogen van de werknemer.

Dit betekent dat een freelancer zichzelf een salaris kan uitbetalen wanneer hij maar wil, zonder dat hij een loonstrook nodig heeft. Hij kan zichzelf elk gewenst bedrag betalen van zijn zakelijke bankrekening naar zijn persoonlijke bankrekening.

Goed om weten

Men kan dus stellen dat het salaris van een zelfstandige eigenlijk afkomstig is van zijn winst, maar geen invloed mag hebben op zijn cashflow. Idealiter wordt een micro-ondernemer betaald wanneer zijn activiteit stabiel is en wanneer alle uitgaven winst opleveren.

Kunt u als zelfstandige over een loonstrook beschikken?

Een andere bijzonderheid van de eenmanszaak is dat de ondernemer geen loonstrook meer nodig heeft. Zoals we zojuist hebben gezien, kan de zelfstandige zichzelf namelijk rechtstreeks uit de inkomsten van zijn onderneming een salaris betalen, zonder loonstrookjes te hoeven uitschrijven.

Goed om weten

Als u zelfstandige bent en een bewijs van inkomen nodig heeft om bijvoorbeeld een huur- of koopwoning te verkrijgen, kunt u de omzetverklaring van uw bedrijf aan de FOD Financiën bezorgen. Ook belastingaangiften van de laatste twee jaar kunnen worden opgevraagd als bewijs dat uw inkomen in de loop der tijd stabiel is gebleven.

Wat is de belastingheffing van zelfstandigen in België?

In België, zijn de inkomsten van een micro-onderneming alleen onderworpen aan sociale bijdragen. Deze bedragen gemiddeld 20,5% van de gerealiseerde omzet.

Als u een eenmanszaak heeft, maakt de Belgische fiscus geen onderscheid tussen uw beroepsinkomsten en uw persoonlijke financiële inkomsten. Uw belastingen worden dus toegepast volgens de personenbelasting en het belastbare bedrag komt overeen met uw totale omzet minus uw sociale bijdragen, beroepskosten en eventuele andere aftrekposten.

Welk salaris voor welke GDT?

We hebben hierboven gezien hoe u een GDT berekent op basis van het gewenste loon. Om het loon uit een GDT te berekenen, voert u simpelweg de omgekeerde berekening uit. De berekening zal verschillen naargelang u een freelancer in een eenmanszaak of een freelancer op freelance basis bent. De berekening van het maandsalaris van een freelancer uit de GDT gebeurt op deze manier:

Zelfstandigenloon = (GDT x aantal gewerkte dagen in de maand) - beroepskosten - sociale bijdragen

Een zelfstandige die bijvoorbeeld 20 dagen per maand werkt met een GDT van 300 €, 150 € aan bedrijfskosten uitgeeft en 27% aan sociale bijdragen betaalt, zou het volgende salaris kunnen verdienen:

(20 x 300) - 150 - (17 % de 20 x 300) = 4 230 €

De berekening van het salaris van een freelancer uit de GDT gebeurt op deze manier:

Loondoorbetaling = (GDT x aantal gewerkte dagen in de maand) - sociale lasten - beheerskosten - beroepskosten

Welk dagtarief voor welk beroep?

Zoals we hierboven hebben uitgelegd, hangt het gemiddelde dagtarief af van het beroep waarin u wilt gaan werken. Om u te helpen uw gemiddelde dagtarief nauwkeuriger te bepalen, vindt u hier een overzichtstabel met gemiddelde dagtarieven en brutosalarissen per beroep:

BeroepGemiddeld GDTGemiddeld brutosalaris (voor bijdragen en kosten)
GDT en nagelstyliste salaris
125 €2 500 €
GDT auto levering
100 €2 000 €
GWD en brutosalaris IT-dienstenbedrijf
550 €11 000 €
GDT en zelfstandig elektricien salaris
150 €3 000 €
GDT zelfstandige kapper aan huis
100 €2 000 €
GDT zelfstandige diensten aan personen
120 €2 400 €
GDT en salaris van een freelance grafisch ontwerper
450 €9 000 €
GDT en zelfstandig tuinman loon
120 €2 400 €
GDT en zelfstandig pakketbezorger salaris
75 €1 500 €
GDT en freelance webontwikkelaar salaris
530 €10 600 €
GDT en zelfstandig glasvezeltechnicus salaris
200 €4 000 €
GDT en freelance community manager salaris
400 €8 000 €
GDT en IT freelance salaris
450 €9 000 €
GDT en zelfstandige schilderslonen
210 €4 200 €
GDT en multiservice zelfstandigenloon
300 €6 000 €
GDT en gemiddeld salaris per beroep

Hoe stelt u uw GDT vast?

Om uw gemiddelde dagtarief (GDT) te bepalen, moet u rekening houden met uw beroep, uw ervaringsniveau, de schaarste van uw dienst op de concurrerende markt, de prijzen van andere zelfstandige aannemers in uw sector en uw reputatie:

 • Houd rekening met de markt: het gemiddelde dagtarief varieert uiteraard naargelang de sector waarin u actief bent. Hoe groter de vraag naar uw activiteit op de markt, hoe hoger uw gemiddelde dagprijs kan zijn. Als er daarentegen weinig vraag is naar uw activiteit en de concurrentie groot is, zult u deze GDT naar beneden moeten bijstellen.
 • Uw ervarings- en opleidingsniveau: het spreekt vanzelf dat een ervaren freelancer of zelfstandige een hoger dagtarief zal kunnen vragen dan een beginner. Over het algemeen neemt het gemiddelde dagtarief toe met het aantal jaren werkervaring, maar ook met klantreferenties en het kennisniveau van de freelancer. Beginnende freelancers kunnen ook meer GDT in rekening brengen als zij een gedegen opleiding of een hoog opleidingsniveau hebben.
 • Het soort dienst: Tot slot zal het dagloon, afhankelijk van het vak, meer of minder variëren. Als u een bijzonder technisch beroep uitoefent, kunt u uw dagloon verhogen met uw GDT. Bij de berekening van het gemiddelde dagloon wordt ook rekening gehouden met de zwaarte van de activiteit die u uitoefent en de opdracht.

Moet in België een GDT exclusief of inclusief BTW worden verstrekt?

In België, zijn zowel zelfstandigen als bedrijven BTW-plichtig en moeten zij dus idealiter hun prijzen in BTW meedelen. Er zijn bijzondere gevallen, waaronder:

 • Btw-vrijstelling: als uw omzet minder dan 25.000 € exclusief belasting bedraagt, kunt u btw-vrijstelling aanvragen. U hoeft deze btw dan niet meer aan te geven of te factureren, maar u kunt hem ook niet aftrekken.
 • De forfaitaire btw-regeling: als u ten slotte meer dan 75% van uw omzet behaalt zonder facturen uit te reiken aan uw klanten, kunt u kiezen voor de forfaitaire btw-regeling. U moet dan wel uw btw-registratie activeren.

In het algemeen, wordt de GDT op uw factuur altijd uitgedrukt als exclusief btw. Als u namelijk een dienstverlener bent die btw in rekening brengt, moet de geïnde btw aan de staat worden afgedragen. Op dezelfde manier zal uw klant die de btw betaalt, deze terugvorderen van de staat. Het is dus in feite een nultransactie. Als uw klant een bedrijf is, zal het dus over uw dienst onderhandelen op basis van een bedrag exclusief belasting. De onderneming zal deze BTW namelijk aftrekken, die zij op haar eigen facturen zal innen.

Let op

Als u een freelancer bent die voor particuliere klanten werkt, liggen de zaken iets anders. Een particulier kan de btw die hij of zij aan u betaalt niet terugvorderen. Als u uw diensten aan particuliere klanten aanbiedt, moet u uw omzet dus in btw uitdrukken.

Vond je dit artikel leuk?
victor-gallery-des-granges-profile-picture/
Victor Gallery Des Granges Writer
hellosafe-logo
hellosafe-logo

Victor is nu al 3 jaar een gespecialiseerde financiële redacteur bij HelloSafe. Als Frans-Nederlander begon Victor zijn loopbaan in international business aan de Avans University of Applied Sciences, een gerenommeerde hogeschool in Nederland. Daarna specialiseerde hij zich in financiën/bankieren.