Wat is de beste gasleveranciers in België? Vergelijking 2023

Onze gebruikers vertrouwen ons :
Onze gebruikers vertrouwen ons : 4.7/5

comparatorTitles.phoneText

Call
comparatorTitles.logo column2Label column3LabelcomparatorTitles.yesList comparatorTitles.link
item.logoSubtitle
item.name
item.rating item.rating | stars
#[[loopIndex + 1]]
[[item.selectionText]]
item.pricePrefix item.price item.priceTitle item.priceSubtitle
 • line.title line.subtitle line.rating | stars
item.badge
 • line.title
 • line.title
item.clickCount mensen hebben deze aanbieding vandaag bekeken
item.phoneText
item.clickOutButtonText
item.clickOutSubtitle
[[item.selectionText]]

Toon meer

comparatorTitles.name

De beste gasaanbiedingen in België: wat u moet weten

 • Gascontracten kunnen in België tegen een vast tarief of een variabel tarief worden afgesloten.
 • Het gereguleerde tarief is de basis voor geïndexeerde gastarieven en verandert in de loop van de tijd
 • Het wijzigen van uw gas aanbod is gratis en kan op elk moment gebeuren
 • De prijs van gas in België omvat verschillende belastingen en directe heffingen
 • Gasprijzen variëren naargelang uw verbruik en de leverancier

Wie zijn de gasleveranciers in België?

Leverancier Aanwezigheid Voordelen Nadelen
Antargaz
Wallonië en Brussel
 • Gasspecialist met jarenlange ervaring
 • Breed assortiment gassoorten
 • Goedkope gastankwagen
 • Veel grijze energie
Bolt
Wallonië, Vlaanderen en Brussel
 • Een recente leverancier
 • 100% lokale elektriciteit geproduceerd in België
 • Mogelijkheid om uw gasproducent te kiezen
 • Mogelijkheid om energieproducent te worden
 • Relatief hoge tarieven
Elegant
Vlaanderen
 • Lage tarieven voor particulieren en bedrijven
 • Klantenservice beschikbaar op verschillende media
 • Weinig aanbod van aardgas
 • Slechts één aanbod voor variabele tarieven
Engie Electrabel
Wallonië, Vlaanderen, Brussel
 • Een populaire en erkende leverancier
 • Efficiënte en bereikbare klantenservice
 • Te groot aanbod
 • Veel grijze energie
Eneco
Wallonië en
Vlaanderen
 • Een van de grootste energiebedrijven van België
 • Een goed doordachte klantenomgeving
 • Keuze in het type deposito
 • Live controle van het verbruik
 • Telefoonnummer klantenservice is niet gratis
AECO
Wallonië, Vlaanderen en Brussel
 • Eén enkel tarief voor aardgas
 • Arm gas uit Nederland
 • Lid van de coöperatie Green Power Europe
 • Telefoonnummer klantenservice is niet gratis
Essent
Wallonië en Vlaanderen
 • Responsieve klantenservice
 • Aantrekkelijke prijzen
 • Veel grijze energie
 • Uitgekocht door Luminus
 • Gebrek aan transparantie
Total Energies
Wallonië, Vlaanderen en Brussel
 • Aanwezigheid en reactiviteit op sociale netwerken
 • Diverse contactmogelijkheden
 • Breed aanbod van gas en elektriciteit
 • Veel grijze energie
 • Uitgekocht door TotalEnergies
Luminus
Vlaanderen en Wallonië
 • Meer en meer groene energie
 • Veel aanvullende diensten
 • Een groot bedrijf
 • Goede klantenservice
 • Te veel grijze energie
 • Teveel aanbod
Mega
Wallonië en Vlaanderen
 • Concurrerende tarieven
 • Meerderheid van groene energie
 • Sterke betrokkenheid bij het milieu
 • Beschikbaar in heel België
 • Door klanten gemelde factureringsproblemen
Octa +
Wallonië en Vlaanderen
 • 100% Belgische leverancier
 • Biedt verschillende energieën
 • Efficiënte klantenservice via verschillende kanalen
 • Concurrerende tarieven
 • Niet-Belgische elektriciteit
 • Weinig investeringen in hernieuwbare energie
Trevion
Vlaanderen
 • Elektriciteit geproduceerd in Vlaanderen
 • Hoge productiecapaciteit van groene energie
 • Onderhoud van ketels
 • Geen vast tarief voor aardgas
Vlaamse Energieleverancier
Vlaanderen
 • Geen
 • Is eind 2021 failliet verklaard
 • Biedt geen contract meer aan
Watz
Wallonië en Vlaanderen
 • Uitstekende klantenservice
 • Gemakkelijkheid van inschrijving en toegang
 • Geen investeringen in hernieuwbare energie
 • Geen vast aanbod voor gas
Belangrijkste gasleveranciers in België

Hoe verander ik mijn gas aanbod?

Natuurlijk kunt u op elk moment van leverancier en aanbod veranderen, ongeacht of u een gascontract voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft.

In België leidt een verandering van energieleverancier niet tot een opzegvergoeding voor particulieren, en ook niet tot een stroomonderbreking.

Een opzegtermijn van één maand is voldoende.

Nog beter! Door over te stappen van energieleverancier kunt u vaak tot € 300 per jaar besparen op uw gasrekening.

Let op

Pas echter op voor gezamenlijke aanbiedingen, want als u een contract heeft afgesloten dat extra diensten omvat, zoals een slimme thermostaat of ketelonderhoud, kan u een vergoeding worden gevraagd voor vroegtijdige beëindiging.

Wat zijn de verschillende soorten gas?

In België worden op het net aan particulieren twee soorten gas met verschillende calorische waarden gedistribueerd: arm gas en rijk gas. Zoals de naam al zegt, levert arm gas natuurlijk minder energie op dan rijk gas.

Maar in werkelijkheid is het verschil in calorische waarde tussen deze twee soorten gas niet van invloed op uw energierekening, die is gebaseerd op de hoeveelheid energie die u uit het gas heeft gehaald en niet op de hoeveelheid geleverd gas.

 • Rijk gas: komt meestal uit Noorwegen, het VK, Duitsland of Qatar en heeft een gemiddelde van 11,4 kWh/m3.
 • Arm gas: het komt meestal uit Nederland en wordt voornamelijk gedistribueerd in Brussel, de provincie Antwerpen en Brabant en bevat gemiddeld 10,3 kWh/m3.

Wat zijn de gasverbruiksklassen?

In het algemeen bepalen gasleveranciers drie hoofdklassen van gasverbruik die resulteren in verschillende tarieven met :

 1. Een verbruik van minder dan 5.000 kWh: dit betreft de kleinste gasverbruikers die aardgas gebruiken om te koken of voor warm water.
 2. Een verbruik tussen 5.001 en 25.000 kWh of 30.000 kWh afhankelijk van de leverancier: dit verwijst naar mensen met een gemiddeld gasverbruik die aardgas gebruiken om te koken, warm water en verwarming.
 3. Een verbruik van meer dan 25.000 of 30.000 kWh: dit komt overeen met een klein ketelhuis en omvat grote woningen, kleine kantoorgebouwen of supermarkten.

Wat zijn de gastariefzones in België?

U zult waarschijnlijk hebben gemerkt dat de gastarieven in meer of mindere mate variëren afhankelijk van de regio waarin u woont.

Wallonië is de regio met de hoogste gasfactuur, met gemiddeld 272 euro per jaar meer dan in Vlaanderen.

Dit verschil is te wijten aan de samenstelling van de elektriciteitsrekening, die de prijs van de energiemolecule, de kosten van transmissie en distributie en belastingen inclusief BTW en toeslagen omvat.

In Wallonië zijn de distributiekosten hoger voor degenen die afhankelijk zijn van het ORAS Henegouwen-netwerk, met een gemiddelde van 510 euro. Wie op het netwerk van ORES Luxemburg zit, betaalt iets minder: 337 euro.

In Vlaanderen bedraagt de distributievergoeding maximaal 285 euro voor het gebied dat wordt bediend door distributienetbeheerder Fluvius West en slechts 157 euro voor het gebied dat wordt bediend door Fluvius Antwerpen.

Hoe werkt het reguleringstarief voor gas?

Het gereguleerde tarief is het basistarief voor aardgas, waarop de variabele tarieven van de leveranciers zijn geïndexeerd.

De overheid is verantwoordelijk voor het vaststellen van de gereguleerde energietarieven in België.

De gereguleerde aardgasprijs verandert uiteraard in de tijd en wordt per kwartaal geïndexeerd, wat betekent dat het om de drie maanden verandert. Als u heeft gekozen voor een contract met een vaste prijs, heeft deze wijziging geen gevolgen voor u.

Als u echter voor een contract met variabele prijs heeft gekozen, zal de prijs per kWh van uw contract uiteraard veranderen volgens deze indexering aan het gereguleerde tarief en zal dus dalen als dit tarief daalt en stijgen als dit tarief stijgt.

Hoe kiest u tussen een vaste en een variabele gasprijs?

Bij het afsluiten van een contract met een gasleverancier heeft u de keuze tussen een vast tarief en een variabel tarief. Maar welk aanbod moet u kiezen en wat zijn de verschillen tussen deze twee tarieven?

 • Het vaste tarief: gasaanbiedingen met een vaste prijs bieden bescherming tegen de risico's van schommelingen op de Belgische gasmarkt. Bij een dergelijk aanbod verbindt de leverancier zich ertoe de gasprijs en de jaarlijkse vergoeding voor de gehele duur van het contract vast te leggen. De duur van dit contract kan variëren van één tot vijf jaar, afhankelijk van de gekozen leverancier.
 • Het variabele tarief: gasaanbiedingen met variabele prijs worden ook "geïndexeerde tarieven" genoemd en volgen de evolutie van de gasmarkt in België. De prijs van de kWh aardgas wordt om de drie maanden aangepast aan de wijzigingen in het gereguleerde tarief. Het is dus mogelijk te profiteren van een prijsdaling of -stijging.
Type aanbod Voordelen Nadelen
Vaste prijzen
 • Geen risico op prijsverhoging
 • Geen verbintenis
 • Meer zekerheid en transparantie
 • Hogere vaste jaarlijkse kosten
 • Geen prijsverlaging in geval van marktdaling
 • Prijzen zijn over het algemeen hoger
Variabele prijzen
 • Lagere prijzen
 • U profiteert van lagere prijzen op de energiemarkt **Zonder verplichting
 • Risico van hogere marktprijzen
 • Minder zekerheid en gemoedsrust
Vergelijking van vaste en variabele gasprijzen in België

De keuze tussen een vast tarief of een variabel gastarief hangt af van uw profiel als aardgasverbruiker en uw verbruiksgewoonten. Grote gasverbruikers zijn eerder geneigd een contract met een vaste prijs af te sluiten, terwijl kleine verbruikers de voorkeur geven aan contracten met een variabele prijs.

Om uw situatie te bepalen, stelt u zichzelf deze vragen:

 • Woont u alleen of met anderen?
 • Hoeveel tijd brengt u elke dag en elk jaar thuis door?
 • Wat is de oppervlakte van uw huis?
 • Werkt uw verwarming op gas of is het elektrisch?
 • Wat is de duur van uw huurcontract als u huurder bent?

Wat staat er op een gasrekening?

Een aardgasrekening kan soms ingewikkeld lijken om te ontcijferen. Om het duidelijker te maken is het belangrijk te onthouden dat het in drie grote delen is verdeeld:

 • Energie: de energiekosten hangen af van uw aardgasverbruik en de energieprijs, die varieert naargelang de leverancier en het gekozen aanbod. Dit onderdeel wordt dus aan concurrentie onderworpen.
 • BTW en belastingen: dit deel omvat de BTW, de retributies, de belastingen, de energieheffing en de federale accijnzen die door de overheid worden geheven. Deze heffingen dienen ter financiering van de kosten voor het gebruik van het Waalse publieke domein, de Ven.B, de energieheffing en de werkingskosten van de gasmarktregulatoren.
 • Netwerkkosten: de kosten van het gasnet omvatten zowel de distributie als het transport van aardgas. Het distributietarief omvat het beheer van het distributienet, met inbegrip van de ontwikkeling, het onderhoud, de herstellingen en de meteropneming, evenals de openbare dienstverplichtingen, met inbegrip van het beheer en de bevoorrading van beschermde klanten en de installatie van budgetmeters. De vervoerskosten hebben betrekking op het hele Belgische grondgebied waar het vervoer door Fluxys wordt verzorgd. De transmissiekosten per eenheid zijn dus opgenomen in het aanbod van elke energieleverancier.

Hoe wordt gas in België belast?

Op aardgas zijn in België momenteel verschillende belastingen van toepassing met :

 • De energieheffing: Deze is ingevoerd om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid te beschermen en wordt geheven als een indirecte belasting. Het belast het verbruik of het gebruik van aardgas en het geïnde geld gaat naar het fonds voor het financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel.
 • De federale bijdrage: deze wordt ingehouden op de rekening en is bestemd voor de financiering van verschillende soorten kosten, waaronder openbare dienstverplichtingen en de kosten voor de regulering van en het toezicht op de aardgasmarkt. Het wordt vastgesteld door de CREG of Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
 • Regionale toeslagen: afhankelijk van de regio waarin u woont, worden u ook toeslagen aangerekend.

Dit zijn de details van de toeslagen die de gewesten betalen op de gasrekening van de Belgische consumenten:

 • De toeslagen in het Brusselse Gewest: deze omvatten de aan de gemeenten betaalde wegentol ter compensatie van hun inkomstenverlies sinds de liberalisering van de gasmarkt en de toeslag voor de openbare dienstopdrachten, die bestemd zijn voor de financiering van het Energiefonds, dat dient ter ondersteuning van de financiering van de openbare dienstverplichtingen. Zij omvatten met name de toekenning van premies aan huishoudens en bedrijven voor een rationeel energiegebruik en de mogelijkheid voor de distributienetbeheerder om een sociale leverancier te worden.
 • Toeslagen in het Waalse Gewest: dit betreft het wegengeld, dat wordt geheven voor het gebruik van het openbaar domein en dat in de kas van de gemeenten, de provincies en het gewest vloeit, en het aansluitgeld voor het gasnet. Dit laatste bestaat alleen in Wallonië en voedt het energiefonds van het gewest om verschillende kosten te financieren, waaronder die van de CWaPE, acties in verband met milieubescherming of de ERU en uitgaven ter ondersteuning van groene energie.
 • Toeslagen in het Vlaamse Gewest: de Vlaamse regering heeft geen enkele belasting of heffing van dit type ingevoerd.

Al onze gidsen over energie in België

Vond je dit artikel leuk?
Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.