[Verzekering] 34% van de zelfstandigen in België had geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In tegenstelling tot andere landen zijn zelfstandigen in België niet wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar voor de 1,3 miljoen zelfstandigen in België is het nooit zonder risico om een beroep uit te oefenen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de verzekeringsgraad van zelfstandigen in België te evalueren volgens verschillende criteria: geslacht, regio, sector van activiteit, enz.

  • In 2022, waren er 41% van de vrouwelijke zelfstandigen in België onverzekerd, terwijl dat bij de mannen maar 30% was.
  • In Wallonië heeft 41% van de zelfstandigen geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, tegenover 38% in Brussel en slechts 28% in Vlaanderen.
  • Landbouw en bouw zijn de sectoren waarin zelfstandigen de laagste dekking voor beroepsaansprakelijkheid hebben, met verzekeringspercentages van respectievelijk slechts 57.5% en 60%.
  • Van alle genoemde soorten activiteiten zijn loodgieters en verwarmingsmonteurs het minst goed verzekerd, met een niet-verzekeringspercentage van 41%.
  • Omgekeerd zijn artsen de categorie zelfstandigen die in België de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten, met een verzekeringspercentage van 72%.

Het percentage onverzekerden voor beroepsaansprakelijkheid is 41% voor vrouwelijke zelfstandige vs. 30% voor mannelijke

Het eerste wat we te weten zijn gekomen uit de beschikbare gegevens over onverzekerde zelfstandigen in België is dat zelfstandige vrouwen minder vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten dan mannen: 41% van hen heeft geen verzekering, tegenover slechts 30% van de mannen. Dit kan worden verklaard door het feit dat de meeste vrouwen in de dienstensector werken, waar de risico's als kleiner worden ervaren dan in andere, meer door mannen gedomineerde sectoren (bouw, landbouw of industrie, bijvoorbeeld).

Bronnen: Nationale Bank van België, Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers

Alexandre Desoutter, woordvoerder bij HelloSafe België:

"Zelfstandigen in de dienstensector, en voor het merendeel vrouwen, denken vaak dat het niet nodig is om zich tegen beroepsrisico's te beschermen. Maar zelfs als hun activiteit geen direct 'fysiek' risico met zich meebrengt, is het toch belangrijk om gedekt te zijn tegen alle situaties die een beroepsrisico met zich mee kunnen brengen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt alle schade die tijdens uw beroepsactiviteit aan derden wordt toegebracht. Laten we een voorbeeld nemen: een bedrijfsmanagementconsultant kan advies geven dat, als het verkeerd geïnterpreteerd of toegepast wordt, kan leiden tot financiële verliezen voor zijn klant. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal de adviseur beschermen tegen claims voor financiële verliezen die hieruit zouden kunnen voortvloeien. Het is dus echt nodig om mensen bewust te maken van beroepsaansprakelijkheid, want nog veel te veel zelfstandigen in België stellen zichzelf bloot aan grote financiële risico's bij het uitoefenen van hun activiteiten."

In Wallonië heeft 41% van de zelfstandigen geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, tegenover slechts 28% in Vlaanderen

Het lijkt er ook op dat het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij zelfstandigen in België afhangt van regionale culturele factoren. Er zijn namelijk grote regionale verschillen in het niveau van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering: terwijl 72% van de zelfstandigen in 2022 een dergelijke verzekering afsloot in Vlaanderen, was dit het geval voor slechts 62% van de zelfstandigen in Brussel en 59% van de zelfstandigen in Wallonië. Ook hier is het dus echt nodig om zelfstandigen in Brussel en Wallonië te sensibiliseren, zodat ze systematischer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om hun beroepsactiviteit te beschermen.

Bron: Nationale Bank van België

Deskundig advies

Als u een zelfstandige in België bent en overweegt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, raadpleeg dan onze bijgewerkte vergelijkingstool.

In 2022 was meer dan 40% van de zelfstandigen in de landbouw en bouw niet verzekerd

Uiteraard hangt het sterk van de sector af of een zelfstandige wel of niet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Zelfstandigen in de dienstensector en de detailhandel, die over het algemeen geen directe fysieke risico's met zich meebrengen, hebben de hoogste percentages van aansprakelijkheidsverzekeringen: in 2022 had 70% van de zelfstandigen in de dienstensector een aansprakelijkheidsverzekering in België, tegenover 65.4% in de retail.

Met een percentage van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van slechts 57.5% onder zelfstandigen is de landbouw in dit opzicht de slechtst presterende sector, gevolgd door de bouw (60% verzekering) en de industrie (63.7%).

Bron: Nationale Bank van België

Focus op de niet-verzekeringspercentages voor beroepsaansprakelijkheid bij zelfstandigen in de dienstensector

Uit de onderstaande gegevens blijkt dat van de dienstverlenende beroepen verpleegkundigen met 32% het hoogste percentage niet-verzekerden hebben, op de voet gevolgd door leraren met 31%. Maatschappelijk werkers en advocaten hebben vergelijkbare percentages onverzekerden, respectievelijk 30% en 29%. Artsen, die tot de beroepen met een hoog risico behoren, hebben met 28% het laagste percentage van alle onderzochte groepen.

Focus op de niet-verzekeringspercentages voor beroepsaansprakelijkheid onder zelfstandigen in de retail

In de retail hebben verkopers met 36% het hoogste percentage niet-verzekerde voor beroepsaansprakelijkheid onder zelfstandigen, op de voet gevolgd door winkeliers met 35%. Ondernemers hebben weliswaar het laagste percentage van de onderzochte groepen, maar toch een opmerkelijk percentage niet-verzekerden (33%).

Focus op de niet-verzekeringspercentages voor beroepsaansprakelijkheid onder zelfstandigen in de industriesector

Statistieken over het percentage niet-verzekerden voor beroepsaansprakelijkheid onder zelfstandigen in de Belgische industriële sector onthullen enkele belangrijke trends. Bouwvakkers hebben met 39% het hoogste percentage niet-verzekerden, op de voet gevolgd door metaalarbeiders met 36%. Fabrikanten hebben ook een opmerkelijk percentage niet-verzekerden, namelijk 34%. Deze hoge cijfers voor niet-verzekerde in beroepsaansprakelijkheid roepen onvermijdelijk vragen op in een sector waar de beroepsrisico's hoog zijn.

Focus op de niet-verzekeringspercentages voor beroepsaansprakelijkheid onder zelfstandigen in de bouwsector

Uit gegevens over het percentage niet-verzekerden voor een beroepsaansprakelijkheid onder zelfstandige bouwvakkers in België blijkt dat loodgieters en verwarmingsmonteurs met 41% het hoogste percentage hebben, op de voet gevolgd door elektriciens met 40%. Bouwvakkers, hoewel iets lager, vertonen met 39% ook een opmerkelijk percentage onverzekerden. Deze hoge niet-verzekeringspercentage herinneren ons opnieuw aan de zeer hoge beroepsrisico's die deze beroepen met zich meebrengen.

Werkwijze

De gegevens die in dit onderzoek worden gepresenteerd, zijn afkomstig van openbare bronnen zoals de Nationale Bank van België, Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers en Statbel, maar ook van privédatabases die door onze professionele verzekeringspartners worden aangeleverd.

Naast de deskundige redactionele beleid over verzekeringen en financiële producten, biedt HelloSafe een breder assortiment aan onderwerpen met betrekking tot de globale consumptie in België en de rest van de wereld, met als doel bepaalde complexe onderwerpen voor consumenten te ontcijferen en originele en nieuwe informatie te verstrekken.

Over HelloSafe

HelloSafe is een toonaangevend platform in België voor het vergelijken van financiële producten (verzekeringen, kredieten, beleggingen).Met behulp van unieke en krachtige eigen technologie biedt HelloSafe gebruikers in het hele land tientallen gratis, anonieme en onmiddellijke vergelijkers en calculators, evenals deskundige en actuele inhoud. Ons platform stelt iedereen in staat de beste beslissingen voor zijn geld te nemen en het juiste aanbod tegen de juiste prijs te vinden.

hellosafe logo icon whitebg 2

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met het HelloSafe team

Vragen of suggesties? Wat het onderwerp van uw bericht ook is, het HelloSafe team is er om u te helpen!

astridd copie

Astrid Roussel

Hoofdcommunicatie en persrelaties

Volg ons

Volg ons op sociale netwerken

MEDIA KIT

Gebruik deze elementen

sparkle e1656423371529

Bekijk onze bronnen

LEER MEER

Logo

Alle HelloSafe assets

LEER MEER

hellosafe pencil 1 e1656423433234

Blog

LEER MEER