[Barometer] Autoverzekeringsmarkt in België: kerncijfers, trends en schadegevallen

De autoverzekeringsmarkt in België blijft een dynamische en vitale sector, die beïnvloed wordt door verschillende economische, regelgevende en sociale factoren. Deze barometer biedt een diepgaande analyse van kerncijfers, huidige trends en cijfers over schadegevallen, en geeft een uitgebreid overzicht van de toestand en vooruitzichten van deze markt. Aan de hand van een aantal actuele gegevens en nauwkeurige analyses is dit document bedoeld om professionals en beleidsmakers toegang te geven tot de informatie die ze nodig hebben om effectief te kunnen navigeren in deze complexe omgeving. Door recente ontwikkelingen te onderzoeken, willen we licht werpen op de veranderingen die gaande zijn op de Belgische autoverzekeringsmarkt.

  • De gemiddelde premie van een autoverzekering in België is gestegen van 454€ in 2019 naar 507 € in 2024, een stijging van 11,7% in 5 jaar.
  • Tegelijkertijd stegen de totale premies voor autoverzekeringen die door verzekeraars werden geïnd met 14,3% tot 1,7 miljoen € in 2022.
  • Tussen 2019 en 2023 zijn de gemiddelde kosten van een schadegeval bij een BA-autoverzekering met 17,3% gestegen - waaronder een stijging van 21,3% van het uurtarief dat alleen al door garages in rekening wordt gebracht.
  • Autodiefstallen zijn tussen 2018 en 2023 landelijk met bijna 31% gedaald.
  • Auto-ongelukken zijn sinds 2020 en de Covid pandemie met 24,4% gestegen.
  • In 2022 deelden Axa, AG en Baloise 50 % van de Belgische autoverzekeringsmarkt.

De gemiddelde autoverzekeringspremie in België is in 5 jaar tijd met 11,7% gestegen

De analyse van gegevens over de stijging van de gemiddelde autoverzekeringspremie in België van 2019 tot 2024 laat een stabiele groei zien van 3€ per jaar tot 2022, gevolgd door hogere stijgingen in 2023 en 2024. In totaal zou de gemiddelde verzekeringspremie in België tussen 2019 en 2024 met 11,7% zijn gestegen. Het stijgingspercentage lijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen.

JaarGemiddelde jaarpremie van een autoverzekeringOntwikkeling N+1
2019
454€-
2020
457€+3€
2021
460€+3€
2022
463€+3€
2023
487,5€+24,5€
2024*
507€+19,5€
2019 > 2024+11,7%+53€
Ontwikkeling van de gemiddelde autopremie in België tussen 2019 en 2024* (voorspelling)
Bron: Assuralia, BusinessAM

Dit wijst op een aanvankelijk evenwichtige verzekeringsmarkt, waar de claimkosten voorspelbaar waren, mogelijk als gevolg van een doeltreffende regelgeving. De daaropvolgende scherpe stijgingen zouden echter aan een aantal factoren gerelateerd kunnen worden, waaronder economische inflatie, hogere reparatiekosten als gevolg van de vooruitgang in voertuigtechnologie, en een mogelijke toename in de frequentie en ernst van schadeclaims. Deze veranderingen weerspiegelen marktaanpassingen tegenover nieuwe en mogelijk groeiende uitdagingen, die de kostenstructuren van verzekeraars beïnvloeden en, bij uitbreiding, de premies voor autoverzekeringen.

Bron: Assuralia

De gegevens over het totaal aan geïnde premies voor autoverzekeringen in België tonen een voortdurende en geleidelijke groei van het premievolume van jaar tot jaar tussen 2018 en 2022, met een totale stijging van 14,3% over deze periode. In 2018 bedroegen de totale premies 1 470,1 miljoen €, en deze zullen elk jaar stijgen tot 1 682,1 miljoen € in 2022. Deze opwaartse trend weerspiegelt een toename van het aantal verzekerde voertuigen, tariefaanpassingen als reactie op inflatie of stijgende reparatiekosten van voertuigen, en een mogelijke toename van het gebruik van aanvullende dekkingen als gevolg van een verhoogd besef van de risico’s.

De gemiddelde kosten van een schadeclaim bij een BA-autoverzekering zijn in 5 jaar met 17,3% gestegen

De stijgende kosten van autoschadeclaims is een reden die verzekeraars vaak aanhalen om de prijsverhogingen te rechtvaardigen die ze nu al enkele jaren doorvoeren. De gegevens die beschikbaar zijn gesteld door Assuralia lijken hun gelijk te bewijzen, met de gemiddelde kosten per schadeclaim voor BA-autoverzekeringen die tussen 2018 en 2023 met 17,3% zijn gestegen. Met deze gegevens kunnen we inzoomen op de specifieke stijging in elke uitgavencategorie. Hieruit blijkt dat:

Deze gegevens verklaren waarom verzekeraars verplicht zijn om hun premies te verhogen bij stijgende claimkosten.

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Goed om weten

Opmerking over de methode: Deze indicator maakt deel uit van de indexcijfers van de consumentenprijzen. De gebruikte basiswaarde (dus een score van 100) komt overeen met 2013. Deze indicator is een weging van bestaande indexcijfers, die veranderingen meet in de factoren die de kosten van aansprakelijkheidsclaims voor auto’s bepalen (details verstrekt door Assuralia).

Autodiefstallen in het hele land met bijna 31% gedaald tussen 2018 en 2023

Een kijkje in de autodiefstalstatistieken die beschikbaar zijn gesteld door de Federale Politie is goed nieuws voor alle Belgische polishouders. Het aantal diefstallen is namelijk over het algemeen sterk gedaald: het totale aantal diefstallen daalde van 7702 in 2018 naar 5 324 in 2022, een daling van 30,8%. Toch was er in 2022 voor het eerst in 4 jaar een stijging van het aantal diefstallen, met 528 geregistreerde diefstallen meer dan in 2021.

Bron: Federale Politie

Auto-ongelukken zijn met 24,4% gestegen sinds 2020 en de Corona-pandemie.

De daling van het aantal auto-ongevallen tijdens de corona-periode lijkt niet meer dan een rustperiode te zijn geweest. Terwijl 2020 een historisch laag aantal ongevallen had, met 'slechts’ 30251 geregistreerde ongevallen, ging 2022 weer terug naar het niveau van vóór de pandemie: 37643 geregistreerde ongevallen in dat jaar, tegenover 37719 in 2019. In totaal zijn de ongevallen tussen 2020 en 2022 met 24,4% gestegen, een zorgwekkende trend die de komende jaren in de gaten moet worden gehouden.

Bron: Statbel

Axa, AG en Baloise deelden 50% van Belgische autoverzekeringsmarkt in 2022


In 2022 vertoonde het landschap van marktaandelen voor autoverzekeringen in België een relatief geconcentreerde verdeling tussen enkele grote spelers in de sector:

Bron: Top 15 autoverzekeringen met marktaandeel door Assuralia

Goed om weten

De marktspelers in de categorie "Overige" zijn : FEDERALE Verzekeringen, Allianz, TVM Belgium, Argenta, NN, ACM, Foyer en Monceau Verzekeringen.
U kunt de details van de dekking van elke autoverzekering bekijken in onze lijst van de beste autoverzekeringen in België.

Werkwijze

De gegevens die in dit onderzoek worden gepresenteerd, zijn afkomstig van openbare en officiële bronnen zoals Statbel, de Federale Politie, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Assuralia en BusinessAM, maar ook van privé databanken die door onze autoverzekeringspartners worden aangeleverd.

Naast de deskundige redactioneel beleid over verzekeringen en financiële producten, biedt HelloSafe een breder assortiment aan onderwerpen met betrekking tot wereldwijde consumptie in België en de rest van de wereld, met als doel bepaalde complexe onderwerpen voor consumenten te ontcijferen en originele en nieuwe informatie te verstrekken.

Over HelloSafe

HelloSafe is een toonaangevend platform in België voor het vergelijken van financiële producten (verzekeringen, kredieten, beleggingen).Met behulp van unieke en krachtige eigen technologie biedt HelloSafe gebruikers in het hele land tientallen gratis, anonieme en onmiddellijke vergelijkers en calculators, evenals deskundige en actuele inhoud. Ons platform stelt iedereen in staat de beste beslissingen voor zijn geld te nemen en het juiste aanbod tegen de juiste prijs te vinden.

hellosafe logo icon whitebg 2

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met het HelloSafe team

Vragen of suggesties? Wat het onderwerp van uw bericht ook is, het HelloSafe team is er om u te helpen!

astridd copie

Astrid Roussel

Hoofdcommunicatie en persrelaties

Volg ons

Volg ons op sociale netwerken

MEDIA KIT

Gebruik deze elementen

sparkle e1656423371529

Bekijk onze bronnen

LEER MEER

Logo

Alle HelloSafe assets

LEER MEER

hellosafe pencil 1 e1656423433234

Blog

LEER MEER