[Energie] 75,9% van de Belgen vindt de huidige overheidsmaatregelen tegen inflatie ontoereikend

Vele prognoses voorspellen een stijging van de energieprijzen in België in de komende maanden, maar zijn de maatregelen van de regering toereikend? Wat vinden de Belgen van deze prijsexplosie, nu de winter in aantocht is? Dat hebben wij proberen te achterhalen dankzij een enquête die van 27 juli tot 29 augustus 2022 op onze website is gehouden en waarop 663 mensen hebben gereageerd.

Te onthouden

  • 69,6% van de Belgen wacht op een nieuwe overheidssteun voor energie en hoopt op een gemiddelde uitkering van 642 € om hen te helpen de winter door te komen.
  • 63,4% van de ondervraagden vreest voor inflatie deze winter.
  • 72,3% van de Belgen zegt bereid te zijn energieverbruik te verminderen.
  • De Walen vragen een energiepremie (884 €), 2 keer zo hoog als de Brusselaars (427 €).

2 Belgen op 3 vrezen een prijsstijging van de energieprijzen deze winter

Volgens Statbel bedraagt de energie-inflatie nu 49,8% en draagt zij in augustus 2022 voor 4,43% bij tot de totale inflatie. In het licht van deze situatie, die kritiek wordt naarmate de winter nadert, wilden wij nagaan hoe bang de Belgen zijn voor de toekomstige energieprijsstijgingen en wat hun mening is over de overheidssteun. Uit deze opiniepeiling blijkt dat:

63,4 %

... van de Belgen zegt bang te zijn voor de energieprijsstijging
deze winter.

75,9 %

... van de Belgen vindt de stookoliecheque van 225 euro* van de regering ontoereikend.

* Vanaf juli 2022 wordt steun verleend aan elk huishouden waaraan tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie (mazout) of propaan in bulk werd geleverd  voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats - er kan slechts éénmaal per huishouden aanspraak op worden gemaakt.

De bezorgdheid van de Belgen over de stijgende energieprijzen lijkt gegrond te zijn. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat tussen juli 2021 en juli 2022 de mediaanprijs van een elektriciteits- of gasaanbod in het hele land is verdrievoudigd (1 200 € in juli 2022 tegen 435 € een jaar eerder) en die van gas (2 333 € tegen 809 €).

Bron: CREG

Goed om weten

De prijzen in deze grafiek vertegenwoordigen de mediaanprijs in euro per jaar tussen het goedkoopste en het duurste energieaanbod voor particulieren, alle op basis van een vast contract van één jaar. De door de CREG meegedeelde prijzen houden rekening met alle energieleveranciers die op het ogenblik van de analyse actief zijn.

72,3% van de Belgen zegt bereid te zijn deze winter minder energie te verbruiken

Welke houding zijn de Belgen bereid aan te nemen, nu de inflatie voor elektriciteit en gas de pan uit rijst, als de situatie deze winter naar verwachting nog zal verslechteren? Uit de antwoorden die we hebben kunnen verzamelen, blijkt dat:

Bron: gegevensHelloSafe

Walen willen een gemiddelde energiepremie die gemiddeld 2 keer zo hoog is als die van de Brusselaars

Op de vraag “Verwacht u een nieuwe overheidssteun voor energie?” antwoordde 69,6% van de Belgen ja en zegt gemiddeld op een toelage van 642 te hopen om hen de energiefacturen te helpen betalen deze winter.

De resultaten verschillen echter naargelang de regio waar de ondervraagden wonen. Opvallend is dat De Brusselaars het talrijkst  zijn om een nieuwe toelage te willen (78,37%, wat 10 punten hoger is dan het nationale gemiddelde). Aan de andere kant van het spectrum, zeggen slechts 4 Vlamingen op 10 (40%) deze winter overheidssteun te willen krijgen voor hun energiefacturen, tegenover 66,1% aan de kant van de Walen.

Bron: gegevensHelloSafe

De Walen vragen echter het hoogste bedrag aan overheidssteun voor energie, gemiddeld 884 (242 € meer dan het nationale gemiddelde). De ondervraagden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, maken daarentegen gemiddeld "slechts" aanspraak op 427 € aan overheidssteun, tegenover 616 € voor de Vlamingen.

427 €

Gemiddelde verwachte uitkering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

884 €
Gemiddelde verwachte uitkering

in het Waals Gewest

616 €
Gemiddelde verwachte uitkering

in het Vlaams Gewest


Méthodologie

Naast haar redactionele expertise op het gebied van verzekeringen en financiële producten, biedt HelloSafe bredere thema's met betrekking tot de algemene consumptie in België en de wereld, met als doel bepaalde ingewikkelde onderwerpen te ontcijferen voor de consument en originele en nieuwe informatie ter beschikking te stellen.

Met deze opiniepeiling wilde HelloSafe peilen naar het gevoel van de Belgen in het licht van de inflatie van de energieprijzen op hun facturen, nu de wintermaanden naderen. De gegevens in deze studie zijn dan ook gebaseerd op een enquête die tussen 27 juli en 29 augustus 2022 werd gehouden op de website hellosafe.be, met een steekproef van 663 Belgen van alle leeftijden uit deze drie regio’s.
De overige gegevens zijn afkomstig van officiële informatie gepubliceerd door Statbel en de “Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz” (CREG) tussen juli 2021 en augustus 2022.

Voor meer informatie over onze redactionele lijn, klik hier.

Over HelloSafe België

HelloSafe België is een verzekeringsmakelaar met als doel een revolutie op de markt te ontketenen door het Belgische publiek toegang te geven tot de best mogelijke aanbiedingen in een mum van tijd. De groep HelloSafe wordt gefinancierd door Blue, een risico kapitaalbedrijf in verzekeringstechnologieën. Blue ondersteunt reeds Coover en, stel mij gerust,, twee Franse leiders op het gebied van verzekeringsvergelijking. In feite helpen deze twee platformen elk jaar meer dan 10 miljoen Fransen bij het kiezen van een verzekering. Het unieke vergelijkingsplatform ontwikkeld door HelloSafe geeft toegang tot honderden verzekeringsoffertes zonder dat de bezoeker een telefoonnummer of e-mail hoeft achter te laten. Dit instrument is het resultaat van vier jaar hard werk en wordt nu ingevoerd in het VK, Canada, Spanje, Mexico en Marokko.

Om toegang te krijgen tot alle nieuws en publicaties van Hellosafe.be, klik hier.

Voor al uw aanvragen, gelieve volgende persoon te contacteren:

img 5664 2 1

Astrid Roussel
Verantwoordelijke Persrelaties en Communicatie voor HelloSafe België

Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.