[Financiën] 687€: de gemiddelde uitgaven per Belg voor gezondheidszorg

Zijn de Belgen voldoende gedekt voor hun gezondheidszorgkosten? Dit is een cruciale vraag, des te meer nu ons openbare gezondheidssysteem zwaar op de proef wordt gesteld, terwijl de gezinsfinanciën hard worden getroffen door de inflatie. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de niveaus van de gezondheidsdekking voor de Belgen te vergelijken, vooral in vergelijking met onze Europese buren.

  • Van de gemiddelde jaarlijkse gezondheidsuitgaven van 3773€ per inwoner in België, wordt 81.2% gedekt, wat een eigen bijdrage van 687€ per jaar oplevert.
  • België is bijzonder effectief in het terugbetalen van de kosten voor langdurige zorg, met een jaarlijkse eigen bijdrage van slechts 3€ per inwoner, vergeleken met 130€ in de rest van de Europese Unie.
  • Ziekenhuiszorg wordt minder goed vergoed in België, met een jaarlijkse eigen bijdrage van 204€ per inwoner, vergeleken met slechts 35€ in de rest van de EU.
  • België is het 7e land in de EU waar mensen het meest uit eigen zak betalen voor gezondheidszorg - Malta is het eerste.
  • België is ook het 7e Europese land met de hoogste uitgaven voor gezondheidszorg per inwoner en per jaar: 3773€ - Noorwegen is nummer 1 in Europa.
  • In 2019 kon 8.2% van de Belgen met een laag inkomen nog steeds niet aan hun tandheelkundige behoeften voldoen.
  • In België hebben de Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten (39.9%) en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (28.5%) nog steeds bijna twee derde van de ziekteverzekeringsmarkt in handen.

Belgen betalen 26.5% meer aan niet-vergoede gezondheidszorgkosten dan het gemiddelde in de EU

Na de Tweede Wereldoorlog hebben de meeste landen van de Europese Unie genereuze openbare gezondheidszorgstelsels ontwikkeld om aan de behoeften van hun bevolking te voldoen. Vandaag wordt 84.6% van de gemiddelde jaarlijkse gezondheidsuitgaven van 3523€ per inwoner van de EU gedekt, zodat er nog maar 543€ per jaar aan eigen bijdrage overblijven. In België, waar elke inwoner gemiddeld 3773€ per jaar uitgeeft aan gezondheidszorg, is dit percentage 'slechts’ 81.2%, wat betekent dat de niet-vergoede kosten voor gezondheidszorg 687€ per jaar bedragen - 143€ meer dan in de EU als geheel.

Bron: Europese Commissie, rapport State of Health in the EU (België 2021)

Ziekenhuiszorg wordt in België 6 keer minder vergoed dan in de rest van de EU

Een grondiger onderzoek van niet-vergoede zorg in België en de Europese Unie brengt enkele interessante contrasten aan het licht. De grafiek hieronder laat zien dat:

Bron: Europese Commissie, rapport State of Health in the EU (België 2021)

België in de top 10 van landen waar mensen het meest uit eigen zak betalen voor gezondheidszorgkosten

Hoewel België een van de landen is waar het overheidssysteem de meeste gezondheidszorgkosten dekt, staat het toch in de top 10 van landen waar u elk jaar het meest uit eigen zak moet betalen voor gezondheidszorgkosten.

Bron: Europese Commissie, rapport State of Health in the EU (België 2021)

Alexandre Desoutter, woordvoerder van HelloSafe België:

"In België, waar het gezondheidssysteem over het algemeen efficiënt is, maar voor bepaalde diensten kosten aanrekent, biedt een aanvullende ziektekostenverzekering een zeer belangrijke gemoedsrust voor gezinnen met een bescheiden inkomen. De verzekering dekt niet alleen dringende medische kosten, maar moedigt ook preventie en regelmatige medische controles aan, wat bijdraagt aan een betere gezondheid. De keuze voor een geschikte ziektekostenverzekering is daarom een essentiële preventieve maatregel, die financiële zekerheid biedt maar ook een garantie op snelle toegang tot zorg wanneer dat nodig is".

België is het 7e land in de EU met de hoogste gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking

Ondanks de kritiek die vaak wordt geuit op het Belgische openbare gezondheidssysteem, blijft het een steunpilaar van onze verzorgingsstaat. Uit een onderzoek van de cijfers van de Europese Commissie blijkt zelfs dat België, met een gemiddelde jaarlijkse gezondheidsuitgave van 3773€ per inwoner, het 7e land in de EU is waar mensen het meest uitgeven aan gezondheid. Ter vergelijking: onze buren Duitsland (4520€) en Nederland (3985€) geven nog meer uit, terwijl Luxemburg (3660€) en Frankrijk (3590€) iets minder uitgeven.

Bron: Europese Commissie, rapport State of Health in the EU (België 2021)

8.2% van de Belgen met een laag inkomen kunnen niet aan hun tandheelkundige behoeften voldoen

In België is het een groot probleem voor de volksgezondheid dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen er niet in slagen om aan hun gezondheidsbehoeften te voldoen. Uit de laatste beschikbare cijfers van de Europese Commissie blijkt echter dat ons land het op dit vlak minder goed doet dan de rest van de EU. In 2019 kon 8.2% van de Belgische bevolking met een laag inkomen niet aan hun tandheelkundige behoeften voldoen, tegenover iets minder dan 6% in de rest van de EU. Als percentage van alle gezondheidsbehoeften is dit cijfer 4.3% in België, vergeleken met iets meer dan 4% in de EU, wat ook een aanzienlijke kloof is.

Bron: Europese Commissie, rapport State of Health in the EU (België 2021)

Bron: Europese Commissie, rapport State of Health in the EU (België 2021)

Goed om weten

Als u op zoek bent naar een betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering, gebruik dan onze vergelijkingstool voor mutualiteiten in België om de beste deals te vinden.

Twee marktspelers zullen samen 70% van de verzekeringsmarkt van het land controleren in 2023

De ziekteverzekering in België is georganiseerd tussen enkele historische spelers die de markt federeren. De uitsplitsing van de marktaandelen van de spelers in de ziekteverzekering in België toont duidelijk de dominantie van LCM met 39.9%, gevolgd door de NVSM met 28.5% en OZ met 19.7%. De andere marktspelers, zoals LNZ, UNML, HZIV en KGV HR Rail, hebben kleinere aandelen, maar dragen niettemin bij tot de diversiteit van de sector. Deze cijfers onderstrepen het concurrentievermogen van de Belgische ziekteverzekeringsmarkt.

Bron: RIZIV

Goed om weten

(39.9%) LCM = Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

(28.5%) NVSM = Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

(19.7%) OZ = Onafhankelijke ziekenfondsen

(5.2%) LNZ = Landsbond van de Neutrale ziekenfondsen

(4.7%) UNML = Union Nationale des Mutualités Libérales

(1.3%) HZIV = Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

(0.9%) KGV HR Rail = Kas der Geneeskundige Verzorging HR Rail

Werkwijze

De gegevens die in dit onderzoek worden gepresenteerd, zijn afkomstig van openbare en officiële bronnen zoals de Europese Commissie en het Rijksinstituut voor Ziektekostenverzekering, maar ook van particuliere databases van onze partners in ziekenfondsen en aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Naast de deskundige redactioneel beleid over verzekeringen en financiële producten, biedt HelloSafe een breder assortiment onderwerpen met betrekking tot globale consumptie in België en de rest van de wereld, met als doel bepaalde complexe onderwerpen voor consumenten te ontcijferen en originele en nieuwe informatie te verstrekken.

Over HelloSafe

HelloSafe is een toonaangevend platform in België voor het vergelijken van financiële producten (verzekeringen, kredieten, beleggingen).Met behulp van unieke en krachtige eigen technologie biedt HelloSafe gebruikers in het hele land tientallen gratis, anonieme en onmiddellijke vergelijkers en calculators, evenals deskundige en actuele inhoud. Ons platform stelt iedereen in staat de beste beslissingen voor zijn geld te nemen en het juiste aanbod tegen de juiste prijs te vinden.

hellosafe logo icon whitebg 2

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met het HelloSafe team

Vragen of suggesties? Wat het onderwerp van uw bericht ook is, het HelloSafe team is er om u te helpen!

astridd copie

Astrid Roussel

Hoofdcommunicatie en persrelaties

Volg ons

Volg ons op sociale netwerken

MEDIA KIT

Gebruik deze elementen

sparkle e1656423371529

Bekijk onze bronnen

LEER MEER

Logo

Alle HelloSafe assets

LEER MEER

hellosafe pencil 1 e1656423433234

Blog

LEER MEER