Gratis online procent berekenen

%

[[translations.result]]

result | number_format computedSymbol

computedDescription

In alledaagse situaties, moet iedereen wel eens een percentage berekenen. De berekening van percentages, een klassieke oefening in de wiskundeles, kan niettemin soms een hoofdbreker zijn wanneer u de formule niet kent.

Bevindt u zich in deze situatie en bent u op zoek naar een snelle en betrouwbare manier om een percentage te berekenen?

Onze gratis online tool voor percentageberekening hierboven is voor u! Bovendien beantwoordt de onderstaande tekst al uw vragen over het berekenen van de percentages.

Hoe wordt een percentage berekend?

Er zijn verschillende manieren om een percentage te berekenen. In feite, hangt het ervan af waarom en in welke situatie u de percentageberekening wilt uitvoeren.

Er kunnen verschillende situaties zijn waarin u uw percentage moet berekenen:

 • Het berekenen van een stijgingspercentage
 • Het berekenen van een verlagingspercentage
 • Een procentueel verschil tussen twee waarden berekenen
 • Een omgekeerd percentage berekenen
 • Het berekenen van het percentage van een bedrag, enz.

Goed om weten

Houd er rekening mee dat de berekening van het percentage gebaseerd is op het principe van een verhouding tussen twee getallen, die soms lijkt op een deling.

Hoewel percentageberekening een wiskundig begrip is, wordt het niet alleen in deze context gebruikt. Daarom is het belangrijk de basis te begrijpen.

Wat is het doel van het berekenen van een percentage?

In het algemeen, wordt het gebruik van percentages gebruikt in twee verschillende situaties:

 • Ofwel om de verhouding van een deel tot een geheel uit te drukken
 • Of om een ontwikkeling uit te drukken

In vergelijking met de eerste situatie, moeten we vaak verschillende hoeveelheden vergelijken: daarom gebruiken we percentages, omdat we daarmee kunnen vergelijken. In feite, betekent het gebruik van percentages in de eerste plaats het terugbrengen van het aantal tot 100 en dus tot iets eenvoudigers om te kunnen vergelijken.

Wat is de formule voor het berekenen van een percentage?

Als u op zoek bent naar de formule om een eenvoudig percentage te berekenen, dan is dit de redenering.

De formule voor het berekenen van een percentage is de gedeeltelijke waarde te vermenigvuldigen met 100 en vervolgens te delen door de totale waarde. De formule voor de berekening van het percentage van een bedrag is dus: Percentage (%) = 100 x Deelwaarde/Totale waarde.

Laten we een voorbeeld nemen om deze percentageberekeningsformule concreet toe te passen: een mand met 15 artikelen, waarvan 10 groenten en 5 fruit. Als we het percentage fruit in de mand willen berekenen, doen we: 100*5/15= 33,33%.

Hoe berekent u een procentueel verschil?

=

Procentueel verschil

[[have_percent_various | number_format]] %

=

Verschil

[[have_various_value | number_format]]


Uw huur is gestegen, en u wilt het procentuele verschil berekenen tussen uw nieuwe huur en uw oude huur? Met onze calculator bovenaan deze pagina kunt u dat doen, gebruik hem daarom zonder mate!

Hier volgt toch de formule voor het berekenen van een procentueel verschil tussen twee waarden:

Procentuele afwijking = (((beginwaarde / eindwaarde) - 1)*100

Zo, vindt de berekening van het procentuele verschil zowel naar boven als naar beneden plaats (bijvoorbeeld bij de berekening van een korting op een product).

Hoe berekent u een stijgingspercentage?


Om een stijgingspercentage te berekenen, moet u rekening houden met de eindwaarde en de beginwaarde.

Denk bijvoorbeeld aan een tariefverhoging over twee jaar:

 • Jaar 1, beginwaarde : 400 €
 • Jaar 2, eindwaarde : 450 €

Puis progressez en étape :

Stappen voor het berekenen van het stijgingspercentageDetails
Bereken de absolute stijging450 € - 400 € = 50 €
Deel deze stijging door de beginwaarde50/400 = 0,125
Vermenigvuldig dit resultaat met 1000,125 x 100 = 12,5
Berekening van een stijgingspercentage

De berekening van het stijgingspercentage geeft ons dus het resultaat van 12,5%!

Goed om weten

Deze berekening van de procentuele toename kan ook de berekening van het procentuele verschil worden genoemd, omdat het het procentuele verschil meet tussen periode A en periode B of omgekeerd.

Hoe kunt u het omgekeerde percentage berekenen?

%

=

Beginbedrag

[[have_initial | number_format]] %


Het omgekeerde percentage berekenen is het concept van het aftrekken van een brutowaarde op basis van een reeds gegeven percentage.

De omgekeerde procentuele berekening wordt vaak gebruikt om de prijs vóór een korting te vinden, door toepassing van de formule: prijs inclusief procentuele korting / (1-(kortingspercentage) / 100).

Goed om weten

Laten we een concreet voorbeeld nemen van een toepassing van een omgekeerd percentage berekening.
Wij hebben een product voor 225 € inclusief 10% korting.
De initiële prijs is dus :
225 € / (1-(10/100) = 225 € / 0.9 = 250 €.

Wat is de formule voor het berekenen van een omgekeerd percentage?

Met de omgekeerde percentageberekening kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel u bespaart op de aankoop van een gesoldeerd product.

De omgekeerde percentageformule is: basisprijs x voorgesteld percentage ÷ 100

Goed om weten

Bijvoorbeeld:
Een artikel met een normale waarde van 80 € wordt verkocht voor 40%.
De formule is: basisprijs (80 €) x voorgesteld percentage (40%) ÷ 100, ofwel 32 €.
Het omgekeerde percentage bestaat uit het uitzoeken hoeveel u moet toevoegen om de 100% waarde van het artikel te vinden. Het is eenvoudig! 100% waarde - de waarde van de korting. Dit geeft: €80 - €32 = €48.

Hoe vindt u een kortingspercentage?

Wilt u de uiteindelijke waarde van een artikel weten na aftrek van de korting? Ga in twee stappen te werk:

 1. Bereken eerst de kortingswaarde, dus de korting: de oorspronkelijke prijs van het artikel x het kortingspercentage ÷ 100.
  Bijvoorbeeld, voor een paar schoenen dat €100 kost met een korting van 40%, berekent u: (€100 x 40) ÷ 100 = €40.
 2. U kunt dan de prijs van het paar schoenen na de korting berekenen door de volgende formule toe te passen: €100 - (100 x 40) ÷ 100 = €60.

Goed om weten

Laten we een ander voorbeeld nemen met een verlaging van het BTW-tarief. De vermindering bedraagt 20%. Om het btw-bedrag te berekenen van een artikel dat € 60 inclusief btw kost:
het BTW-bedrag = (prijs vóór belasting x tarief) ÷ 100, dus: (€ 60 x 20%) ÷ 100 = € 12 ;
het bedrag inclusief BTW van het artikel = bedrag exclusief BTW + BTW, dus €60 + €12 = €72.
Laten we met dezelfde cijfers het omgekeerde percentage berekenen:
BTW bedrag ÷ bedrag excl. BTW, dus 12 ÷ 60 = 0,2, wat de coëfficiënt is;
coëfficiënt x 100, dus 0,2 x 100 = 20. Wij vinden het toegepaste btw-tarief.

Hoe berekent u een kortingspercentage op een prijs?

Het berekenen van een procentuele korting op een prijs is gelijk aan het vinden van een procentuele verlaging. Een korting op een prijs is een vermindering. Hier volgt een voorbeeld.

De percentages die tijdens verkoopperiodes worden weergegeven zijn allemaal min of meer aantrekkelijk. Maar het is interessant om een duidelijk idee te hebben van de waarde van de korting. Het is duidelijk dat bij eenzelfde kortingspercentage de winst afhangt van de beginwaarde van het artikel.

U gaat op precies dezelfde manier te werk als in de vorige paragraaf, die betrekking heeft op de berekening van een kortingspercentage.

Hoe berekent u een procentuele stijging?

Het dagelijks leven biedt ons niet altijd alleen maar prijsverminderingen. Helaas, zijn er ook prijsstijgingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij huur, abonnementsgeld voor een bepaalde activiteit, enz.

Goed om weten

Laten we een huur van 500 € als voorbeeld nemen. Uw verhuurder vertelt u dat de huur vanaf januari volgend jaar met 2% zal stijgen. U wilt weten hoeveel u vanaf januari moet betalen.
De percentageformule is in dit geval als volgt
De begin waarde x (het stijgingspercentage ÷ 100).
Dit geeft u in cijfers: 500 € x (2 ÷ 100) = 10 €. Uw nieuwe huur wordt dus 500 € + 10 € = 510 €.

Hoe wordt een percentage berekend in Excel?

In een professionele of academische omgeving moet u wellicht een percentage berekenen in Excel. Voor niet-experts kan het gebruik van Excel soms erg ingewikkeld lijken. Maar wees gerust, het berekenen van een percentage in Excel is heel eenvoudig.

Volg deze stappen om een percentage te berekenen in Excel:

 • Voer uw eerste waarde in één cel in (bijvoorbeeld cel A1)
 • Voer uw tweede waarde in de cel ernaast in (bijvoorbeeld cel A2)
 • Voer in een derde cel (zeg cel A3) de volgende formule in: "=A1/A2*100

Uw Excel-percentageberekening is nu voltooid. U krijgt uw resultaat in cel A3.

Een omgekeerd percentage berekenen in Excel: hoe werkt het?

Met de SUM-functie in Excel kunt u probleemloos groepen getallen optellen. Met het Microsoft 365 spreadsheetpakket van IONOS, kunt u op elk moment ondersteuning krijgen voor Microsoft Excel & Co.

De percentageformule is: (aantal ÷ totaal aantal) x 100. Excel zorgt zelf voor de vermenigvuldiging met 100 wanneer u de % stijl toepast. De formule in Excel wordt dus gewoon: aantal ÷ totaal aantal.

Goed om weten

Hier volgt een voorbeeld van een percentageberekening door een verkoper om zijn voorraad te beheren. In kolom B heeft hij het aantal gekochte producten vermeld en in kolom C het aantal doorverkochte producten. Om de percentages in kolom D te berekenen, voert hij de formule =C2/B2 in en drukt op [Enter].
Klik tweemaal op de onderste hoek van D2 om telkens naar de onderste rij te gaan. Excel past de formule automatisch toe wanneer nieuwe gegevens worden ingevoerd. Dit is de eenvoudige percentageformule in Excel.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.